Výbory a komise

Finanční výbor

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje - úkoly vycházejí z § 78 odst. 4 a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky kraje, 
b) provádí kontrolu hospodaření právnických osob a zařízení založených nebo zřízených krajem, nebo které na kraje byly převedeny, 
c) provádí kontrolu využití dotací poskytnutých krajem z jeho prostředků obcím; za tímto účelem je výbor oprávněn požadovat od obcí příslušné podklady a obce jsou povinny poskytnout výboru požadovanou součinnost, 
d) plní další úkoly ve finanční oblasti, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje.

Členové výboru:

 • předseda: Mgr. Ing. Martin Doležal - člen zastupitelstva kraje
 • místopředseda: PaedDr. Jan Váňa - člen zastupitelstva kraje
 • Ing. Petra Blížilová - členka zastupitelstva kraje
 • Mgr. Petr Hanzlík, Ph.D.
 • Ing. Petr Holický - člen zastupitelstva kraje
 • Ing. Ivo Ježek
 • Ing. Petr Kalina
 • Mgr. Jaromír Novák
 • Ing. Tomáš Posekaný - člen zastupitelstva kraje
 • Josef Soumar - člen zastupitelstva kraje
 • Ing. Jiří Šimánek
 • Mgr. Pavel Talíř
 • RNDr. Jan Zahradník - člen zastupitelstva kraje

Od 1. 1. 2022  jsou v souladu s novým jednacím řádem zveřejňovány pozvánky, zápisy a usnesení.

Zápisy:

30. zasedání dne 10. 6. 2024

29. zasedání dne 15. 4. 2024

28. zasedání dne 12. 2. 2024

27. zasedání dne 4. 12. 2023

26. zasedání dne 30. 10. 2023

25. zasedání dne 9. 10. 2023

24. zasedání dne 11. 9. 2023

23. zasedání dne 12. 6. 2023

22. zasedání dne 2. 5. 2023

21. zasedání dne 13. 3. 2023

20. zasedání dne 30. 1. 2023

19. zasedání dne 5. 12. 2022

18. zasedání dne 31. 10. 2022

17. zasedání dne 3. 10. 2022

16. zasedání dne 5. 9. 2022

15. zasedání dne 8. 8. 2022

14. zasedání dne 6. 6. 2022

13. zasedání dne 9. 5. 2022

12. zasedání dne 11. 4. 2022

11. zasedání dne 22. 3. 2022

10. zasedání dne 14. 2. 2022

9. zasedání dne 30. 11. 2021

8. zasedání dne 11. 10. 2021

7. zasedání dne 30. 8. 2021

6. zasedání dne 14. 6. 2021

5. zasedání dne 10. 5. 2021

4. zasedání dne 19. 4. 2021

3. zasedání dne 8. 3. 2021

2. zasedání dne 1. 2. 2021

1. zasedání dne 7. 12. 2020

Usnesení:

30. zasedání dne 10. 6. 2024

29. zasedání dne 15. 4. 2024

28. zasedání dne 12. 2. 2024

27. zasedání dne 4. 12. 2023

26. zasedání dne 30. 10. 2023

25. zasedání dne 9. 10. 2023

24. zasedání dne 11. 9. 2023

23. zasedání dne 12. 6. 2023

22. zasedání dne 2. 5. 2023

21. zasedání dne 13. 3. 2023

20. zasedání dne 30. 1. 2023

19. zasedání dne 5. 12. 2022

18. zasedání dne 31. 10. 2022

17. zasedání dne 3. 10. 2022

16. zasedání dne 5. 9. 2022

15. zasedání dne 8. 8. 2022

14. zasedání dne 6. 6. 2022

13. zasedání dne 9. 5. 2022

12. zasedání dne 11. 4. 2022

11. zasedání dne 22. 3. 2022

10. zasedání dne 14. 2. 2022

Pozvánky:

30. zasedání dne 10. 6. 2024

29. zasedání dne 15. 4. 2024

28. zasedání dne 12. 2. 2024

27. zasedání dne 4. 12. 2023

26. zasedání dne 30. 10. 2023

25. zasedání dne 9. 10. 2023

24. zasedání dne 11. 9. 2023

23. zasedání dne 12. 6. 2023

22. zasedání dne 2. 5. 2023

21. zasedání dne 13. 3. 2023

20. zasedání dne 30. 1. 2023

19. zasedání dne 5. 12. 2022

18. zasedání dne 31. 10. 2022

17. zasedání dne 3. 10. 2022

16. zasedání dne 5. 9. 2022

15. zasedání dne 8. 8. 2022

14. zasedání dne 6. 6. 2022

13. zasedání dne 9. 5. 2022

12. zasedání dne 11. 4. 2022

11. zasedání dne 22. 3. 2022

10. zasedání dne 14. 2. 2022

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje - úkoly vycházejí z § 78 odst. 5 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje, 
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti, 
c) plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje.

Členové výboru:

 • předseda: Bc. Jan Novák - člen zastupitelstva kraje
 • místopředsedkyně: Ing. Miloslava Duřtová 
 • Petr Eliáš - člen zastupitelstva kraje
 • Mgr. Ondřej Flaška
 • Mgr. Ing. Jiří Hořánek - člen zastupitelstva kraje
 • Jiří Iral
 • Mgr. Jan Kubeš
 • Štěpán Malík
 • Ing. Petr Maroš
 • Bc. Miloš Novák
 • Pavel Souhrada
 • Ing. Petra Šebestíková
 • Bc. David Šťastný

Od 1. 1. 2022 jsou v souladu s novým jednacím řádem zveřejňovány pozvánky, zápisy a usnesení.

Zápisy:

21. zasedání dne 22. 5. 2024

20. zasedání dne 27. 3. 2024

19. zasedání dne 7. 2. 2024

18. zasedání dne 29. 11. 2023

17. zasedání dne 18. 10. 2023

16. zasedání dne 6. 9. 2023

15. zasedání dne 7. 6. 2023

14. zasedání dne 19. 4. 2023

13. zasedání dne 11. 1. 2023

12. zasedání dne 30. 11. 2022

11. zasedání dne 5. 10. 2022

10. zasedání dne 23. 6. 2022

9. zasedání dne 25. 5. 2022

8. zasedání dne 6. 4. 2022

7. zasedání dne 2. 2. 2022

6. zasedání dne 8. 12. 2021

5. zasedání dne 29. 9. 2021

4. zasedání dne 9. 6. 2021

3. zasedání dne 5. 5. 2021

2. zasedání dne 3. 3. 2021

1. zasedání dne 13. 1. 2021

Usnesení:

21. zasedání dne 22. 5. 2024

20. zasedání dne 27. 3. 2024

19. zasedání dne 7. 2. 2024

18. zasedání dne 29. 11. 2023

17. zasedání dne 18. 10. 2023

16. zasedání dne 6. 9. 2023

15. zasedání dne 7. 6. 2023

14. zasedání dne 19. 4. 2023

13. zasedání dne 11. 1. 2023

12. zasedání dne 30. 11. 2022

11. zasedání dne 5. 10. 2022

10. zasedání dne 23. 6. 2022

9. zasedání dne 25. 5. 2022

8. zasedání dne 6. 4. 2022

7. zasedání dne 2. 2. 2022

Pozvánky:

22. zasedání dne 12. 6. 2024

21. zasedání dne 22. 5. 2024

20. zasedání dne 27. 3. 2024

19. zasedání dne 7. 2. 2024

18. zasedání dne 29. 11. 2023

17. zasedání dne 18. 10. 2023

16. zasedání dne 6. 9. 2023

15. zasedání dne 7. 6. 2023

14. zasedání dne 19. 4. 2023

13. zasedání dne 11. 1. 2023

12. zasedání dne 30. 11. 2022

11. zasedání dne 5. 10. 2022

10. zasedání dne 23. 6. 2022

9. zasedání dne 25. 5. 2022

8. zasedání dne 6. 4. 2022

7. zasedání dne 2. 2. 2022

Kontrolní zprávy:

Rok 2021  Soubor kontrolních zpráv

Rok 2022   1. pololetí    Soubor kontrolních zpráv

                   2. pololetí   Soubor kontrolních zpráv

Rok 2023   1. pololetí   Soubor kontrolních zpráv

                   2. pololetí  Soubor kontrolních zpráv

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje - úkoly vycházejí z § 78 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:

a) v návaznosti na demografický vývoj a vývoj zaměstnanosti posuzuje a vyjadřuje se k síti škol a školských zařízení, studijních a učebních oborů a k jejich změnám v působnosti kraje, 
b) předkládá návrhy na zkvalitnění péče poskytované školami a školskými zařízeními, popřípadě předškolními zařízeními, které kraj zřizuje, 
c) vyjadřuje se k záměrům na poskytování dotací v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, 
d) projednává zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti škol, školských zařízení a předškolních zařízení, které kraj zřizuje, 
e) plní další úkoly v oblasti výchovy a vzdělávání, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Členové výboru:

 • předsedkyně: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová - členka zastupitelstva kraje
 • místopředseda: Mgr. Antonín Sekyrka
 • Sandrik Bednář
 • Martin Lanc, DiS.
 • Mgr. Petr Kajnar
 • Ing. Michaela Kudláčková
 • PaedDr. Jan Klimeš
 • RNDr. Jana Krejsová
 • Ing. Martin Maršík, Ph.D.
 • PhDr. Václav Meškan, Ph.D.
 • Mgr. Petr Stehlík
 • PhDr. Markéta Švadlenová
 • Mgr. Jusúf Traore, DiS.

Od 1. 1. 2022 jsou v souladu s novým jednacím řádem zveřejňovány pozvánky, zápisy a usnesení.

Zápisy:

29. zasedání dne 13. 6. 2024

28. zasedání dne 4. 4. 2024

27. zasedání dne 31. 1. 2024

26. zasedání dne 4. 1. 2024

25. zasedání dne 23. 11. 2023

24. zasedání dne 17. 10. 2023

23. zasedání dne 14. 9. 2023

22. zasedání dne 11. 9. 2023

21. zasedání dne 29. 6. 2023

20. zasedání dne 12. 6. 2023

19. zasedání dne 17. 4. 2023

18. zasedání dne 15. 3. 2023

17. zasedání dne 7. 12. 2022

16. zasedání dne 2. 11. 2022

15. zasedání dne 10. 10. 2022

14. zasedání dne 7. 9. 2022

13. zasedání dne 8. 6. 2022

12. zasedání dne 18. 5. 2022

11. zasedání dne 14. 4. 2022

10. zasedání dne 9. 2. 2022

9. zasedání dne 8. 12. 2021

8. zasedání dne 8. 11. 2021

7. zasedání dne 13. 10. 2021

6. zasedání dne 16. 6. 2021

5. zasedání dne 12. 5. 2021

4. zasedání dne 21. 4. 2021

3. zasedání dne 10. 3. 2021

2. zasedání dne 3. 2. 2021

1. zasedání dne 16. 12. 2020

Usnesení:

29. zasedání dne 13. 6. 2024

28. zasedání dne 4. 4. 2024

27. zasedání dne 31. 1. 2024

26. zasedání dne 4. 1. 2024

25. zasedání dne 23. 11. 2023

24. zasedání dne 17. 10. 2023

23. zasedání dne 14. 9. 2023

22. zasedání dne 11. 9. 2023

21. zasedání dne 29. 6. 2023

20. zasedání dne 12. 6. 2023

19. zasedání dne 17. 4. 2023

18. zasedání dne 15. 3. 2023

17. zasedání dne 7. 12. 2022

16. zasedání dne 2. 11. 2022

15. zasedání dne 10. 10. 2022

14. zasedání dne 7. 9. 2022

13. zasedání dne 8. 6. 2022

12. zasedání dne 18. 5. 2022

11. zasedání dne 14. 4. 2022

10. zasedání dne 9. 2. 2022

Pozvánky:

29. zasedání dne 13. 6. 2024

28. zasedání dne 4. 4. 2024

27. zasedání dne 31. 1. 2024

26. zasedání dne 4. 1. 2024

25. zasedání dne 23. 11. 2023

24. zasedání dne 17. 10. 2023

23. zasedání dne 14. 9. 2023

22. zasedání dne 11. 9. 2023

21. zasedání dne 29. 6. 2023

20. zasedání dne 12. 6. 2023

19. zasedání dne 17. 4. 2023

18. zasedání dne 15. 3. 2023

17. zasedání dne 7. 12. 2022

16. zasedání dne 2. 11. 2022

15. zasedání dne 10. 10. 2022

14. zasedání dne 7. 9. 2022

13. zasedání dne 8. 6. 2022

12. zasedání dne 18. 5. 2022

11. zasedání dne 14. 4. 2022

10. zasedání dne 9. 2. 2022

Hospodářský výbor

Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje:

a) vyjadřuje se ke strategickým a koncepčním dokumentům kraje v oblasti rozvoje kraje, hospodářství, zaměstnanosti, vědy, výzkumu a inovací,
b) ve spolupráci se vzdělávacími institucemi napomáhá vzniku, rozšiřování vědeckovýzkumné infrastruktury,
c) vyjadřuje se ke grantové politice kraje včetně Programu obnovy venkova,
d) vyjadřuje se k problematice záležitostí EU a přeshraniční spolupráce,
e) vyjadřuje se k investiční činnosti kraje jako prorůstových opatření,
f) spolupracuje s institucemi zapojenými do podpory podnikání na území kraje (komory, veřejná správa, úřady práce apod.) při řešení problémů v této oblasti,
g) spolupracuje zejména se zaměstnavateli a institucemi zapojenými do podpory lidských zdrojů a zaměstnanosti na území kraje (komory, veřejná správa, úřady práce, pakty zaměstnanosti, odbory, apod.) při řešení problémů v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti, napomáhá vzniku nových pracovních míst, zejména pro absolventy škol,
h) zaměřuje se na podporu spolupráce vzdělávacích institucí se zaměstnavateli,
i) plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje.

Členové výboru:

 • předseda: Josef Soumar - člen zastupitelstva kraje
 • místopředseda: Ing. Ivo Moravec
 • Ing. Petr Holický - člen zastupitelstva kraje
 • JUDr. Josef Knot, MBA - člen zastupitelstva kraje
 • Ing. Jiří Kulík
 • Ing. Pavel Mádl
 • Ing. Jiří Mikeš
 • Ing. Miroslav Pekař, DiS.
 • Bc. Irena Ravandi, DiS.
 • David Šašek, DiS.
 • Ing. Bohuslav Švehla
 • Ing. Milan Třebín
 • Ing. Václav Valhoda

Od 1. 1. 2022 jsou v souladu s novým jednacím řádem zveřejňovány pozvánky, zápisy a usnesení.

Zápisy:

24. zasedání dne 19. 6. 2024

23. zasedání dne 24. 4. 2024            příloha k zápisu

22. zasedání dne 21. 2. 2024

21. zasedání dne 13. 12. 2023

20. zasedání dne 8. 11. 2023

19. zasedání dne 31. 10. 2023

18. zasedání dne 18. 10. 2023

17. zasedání dne 2. 5. 2023

16. zasedání dne 21. 3. 2023

15. zasedání dne 22. 2. 2023           příloha k zápisu

14. zasedání dne 14. 12. 2022

13. zasedání dne 9. 11. 2022

12. zasedání dne 26. 10. 2022

11. zasedání dne 14. 9. 2022

10. zasedání dne 15. 6. 2022

9. zasedání dne 18. 5. 2022

8. zasedání dne 20. 4. 2022

7. zasedání dne 30. 3. 2022

6. zasedání dne 6. 10. 2021

5. zasedání dne 8. 9. 2021

4. zasedání dne 2. 6. 2021

3. zasedání dne 28. 4. 2021

2. zasedání dne 31. 3. 2021

1. zasedání dne 24. 2. 2021

Usnesení:

24. zasedání dne 19. 6. 2024

23. zasedání dne 24. 4. 2024

22. zasedání dne 21. 2. 2024

21. zasedání dne 13. 12. 2023

20. zasedání dne 8. 11. 2023

18. zasedání dne 18. 10. 2023

15. zasedání dne 22. 2. 2023

13. zasedání dne 9. 11. 2022

11. zasedání dne 14. 9. 2022

10. zasedání dne 15. 6. 2022

9. zasedání dne 18. 5. 2022

7. zasedání dne 30. 3. 2022

Pozvánky:

24. zasedání dne 19. 6. 2024

23. zasedání dne 24. 4. 2024

22. zasedání dne 21. 2. 2024

21. zasedání dne 13. 12. 2023

20. zasedání dne 8. 11. 2023

19. zasedání dne 31. 10. 2023

18. zasedání dne 18. 10. 2023

17. zasedání dne 2. 5. 2023

16. zasedání dne 21. 3. 2023

15. zasedání dne 22. 2. 2023

14. zasedání dne 14. 12. 2022

13. zasedání dne 9. 11. 2022

12. zasedání dne 26. 10. 2022

11. zasedání dne 14. 9. 2022

10. zasedání dne 15. 6. 2022

9. zasedání dne 18. 5. 2022

8. zasedání dne 20. 4. 2022

7. zasedání dne 30. 3. 2022

Dopravní výbor

Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje projednává a přijímá stanoviska pro rozhodnutí zastupitelstva kraje zejména v oblastech:

a) koncepční a investiční činnosti na dopravní infrastruktuře ve vlastnictví státu v kraji (R4, D3, obchvaty obcí, 4. železniční koridor apod.),
b) investiční přípravy a realizace staveb na dopravní infrastruktuře ve vlastnictví kraje (silnice II. a III. třídy a letiště České Budějovice) a to včetně přípravy a vyhodnocení koncepčních materiálů kraje, 
c) spolupráce s přípravou a zajištěním závazků veřejné služby v oblasti dopravní obslužnosti na území kraje (linková osobní a drážní doprava),
d) plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje.

Členové výboru:

 • předsedkyně: Ing. arch Petra Trambová - členka zastupitelstva kraje
 • místopředseda: Ing. Pavel Pavel
 • Mgr. Pavel Eybert
 • Ing. Miroslav Joch - člen zastupitelstva kraje 
 • Mgr. Viktor Lavička
 • Ing. Martin Kákona, Ph.D. - člen zastupitelstva kraje
 • JUDr. Martin Kupec, Ph.D.
 • Ing. Lukáš Mašín
 • Mgr. Pavel Mráček
 • Ludmila Pánková - členka zastupitelstva kraje
 • Ing. Václav Protiva
 • Bc. Jiří Švec - člen zastupitelstva kraje
 • Ing. Karel Vaškovský

Od 1. 1. 2022 jsou v souladu s novým jednacím řádem zveřejňovány pozvánky, zápisy a usnesení.

Zápisy:

27. zasedání dne 11. 6. 2024

26. zasedání dne 16. 4. 2024

25. zasedání dne 13. 2. 2024

24. zasedání dne 5. 12. 2023

23. zasedání dne 31. 10. 2023

22. zasedání dne 10. 10. 2023

21. zasedání dne 13. 6. 2023

20. zasedání dne 2. 5. 2023

19. zasedání dne 14. 3. 2023

18. zasedání dne 31. 1. 2023

17. zasedání dne 6. 12. 2022

16. zasedání dne 12. 10. 2022

15. zasedání dne 4. 10. 2022

14. zasedání dne 7. 6. 2022

13. zasedání dne 10. 5. 2022

12. zasedání dne 12. 4. 2022

11. zasedání dne 22. 3. 2022

10. zasedání dne 15. 2. 2022

9. zasedání dne 7. 12. 2021

8. zasedání dne 12. 10 2021

7. zasedání dne 7. 9. 2021

6. zasedání dne 15. 6. 2021

5. zasedání dne 11. 5. 2021

4. zasedání dne 20. 4. 2021

3. zasedání dne 9. 3. 2021

2. zasedání dne 26. 1. 2021

1. zasedání dne 15. 12. 2020

Usnesení:

27. zasedání dne 11. 6. 2024

26. zasedání dne 16. 4. 2024

25. zasedání dne 13. 2. 2024

24. zasedání dne 5. 12. 2023

23. zasedání dne 31. 10. 2023

22. zasedání dne 10. 10. 2023

21. zasedání dne 13. 6. 2023

20. zasedání dne 2. 5. 2023

19. zasedání dne 14. 3. 2023

18. zasedání dne 31. 1. 2023

17. zasedání dne 6. 12. 2022

16. zasedání dne 12. 10. 2022

15. zasedání dne 4. 10. 2022

14. zasedání dne 7. 6. 2022

12. zasedání dne 12. 4. 2022

11. zasedání dne 22. 3. 2022

10. zasedání dne 15. 2. 2022

Pozvánky:

27. zasedání dne 11. 6. 2024

26. zasedání dne 16. 4. 2024

25. zasedání dne 13. 2. 2024

24. zasedání dne 5. 12. 2023

23. zasedání dne 31. 10. 2023

22. zasedání dne 10. 10. 2023

21. zasedání dne 13. 6. 2023

20. zasedání dne 2. 5. 2023

19. zasedání dne 14. 3. 2023

18. zasedání dne 31. 1. 2023

17. zasedání dne 6. 12. 2022

16. zasedání dne 12. 10. 2022

15. zasedání dne 4. 10. 2022

14. zasedání dne 7. 6. 2022

13. zasedání dne 10. 5. 2022

12. zasedání dne 12. 4. 2022

11. zasedání dne 22. 3. 2022

10. zasedání dne 15. 2. 2022

Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí

Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje:

a) vyjadřuje se k dotační a grantové politice Jihočeského kraje, zejména v oblastech životního prostředí, zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti a vodního hospodářství, a v těchto věcech předkládá zastupitelstvu kraje doporučení,
b) vyjadřuje se ke koncepčním a rozvojovým dokumentům zejména pro oblasti vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny a ekologické výchovy, osvěty a vzdělávání a v těchto věcech předkládá zastupitelstvu kraje doporučení,
c) vyjadřuje se ke koncepčním a rozvojovým dokumentům odpadového hospodářství a v této věci předkládá zastupitelstvu kraje doporučení,
d) vyjadřuje se k návrhům obecně závazných vyhlášek vydávaných krajem v samostatné působnosti,
e) plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje

Členové výboru:

 • předsedkyně: Ing. Hana Šťastná - členka zastupitelstva kraje
 • místopředseda: Zdeněk Mráz
 • Ing. Marie Buzková
 • Stanislav Hlava
 • Jana Drobilová Holcová
 • Ing. arch. Veronika Kovářová - členka zastupitelstva kraje
 • Mgr. Dan Leština - člen zastupitelstva kraje
 • Mgr. Filip Mencl
 • Mgr. Libor Moravec - člen zastupitelstva kraje
 • RNDr. Ing. Vladimír Říha, CSc.
 • Ing. Jiří Strachota
 • Ing. Jitka Šebelková
 • Václav Vostradovský - člen zastupitelstva kraje

Od 1. 1. 2022 jsou v souladu s novým jednacím řádem zveřejňovány pozvánky, zápisy a usnesení.

Zápisy:

28. zasedání dne 17. 6. 2024

27. zasedání dne 8. 4. 2024

26. zasedání dne 12. 2. 2024

25. zasedání dne 11. 12. 2023

24. zasedání dne 16. 10. 2023

23. zasedání dne 18. 9. 2023

22. zasedání dne 5. 6. 2023

21. zasedání dne 24. 4. 2023

20. zasedání dne 13. 3. 2023

19. zasedání dne 6. 2. 2023

18. zasedání dne 12. 12. 2022

17. zasedání dne 7. 11. 2022

16. zasedání dne 3. 10. 2022

15. zasedání dne 5. 9. 2022

14. zasedání dne 6. 6. 2022

13. zasedání dne 9. 5. 2022

12. zasedání dne 11. 4. 2022

11. zasedání dne 21. 3. 2022

10. zasedání dne 14. 2. 2022

9. zasedání dne 6. 12. 2021

8. zasedání dne 18. 10. 2021

7. zasedání dne 6. 9. 2021

6. zasedání dne 16. 8. 2021

5. zasedání dne 14. 6. 2021

4. zasedání dne 10. 5. 2021

3. zasedání dne 19. 4. 2021

2. zasedání dne 8. 3. 2021

1. zasedání dne 1. 2. 2021

Usnesení:

28. zasedání dne 17. 6. 2024

27. zasedání dne 8. 4. 2024

26. zasedání dne 12. 2. 2024

25. zasedání dne 11. 12. 2023

24. zasedání dne 16. 10. 2023

23. zasedání dne 18. 9. 2023

22. zasedání dne 5. 6. 2023

21. zasedání dne 24. 4. 2023

20. zasedání dne 13. 3. 2023

19. zasedání dne 6. 2. 2023

18. zasedání dne 12. 12. 2022

17. zasedání dne 7. 11. 2022

16. zasedání dne 3. 10. 2022

15. zasedání dne 5. 9. 2022

14. zasedání dne 6. 6. 2022

13. zasedání dne 9. 5. 2022

12. zasedání dne 11. 4. 2022

11. zasedání dne 21. 3. 2022

10. zasedání dne 14. 2. 2022

Pozvánky:

28. zasedání dne 17. 6. 2024

27. zasedání dne 8. 4. 2024

26. zasedání dne 12. 2. 2024

25. zasedání dne 11. 12. 2023

24. zasedání dne 16. 10. 2023

23. zasedání dne 18. 9. 2023

22. zasedání dne 5. 6. 2023

21. zasedání dne 24. 4. 2023

20. zasedání dne 13. 3. 2023

19. zasedání dne 6. 2. 2023

18. zasedání dne 12. 12. 2022

17. zasedání dne 7. 11. 2022

16. zasedání dne 3. 10. 2022

15. zasedání dne 5. 9. 2022

14. zasedání dne 6. 6. 2022

13. zasedání dne 9. 5. 2022

12. zasedání dne 11. 4. 2022

11. zasedání dne 21. 3. 2022

10. zasedání dne 14. 2. 2022

Výbor pro zdravotnictví

Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje:

a) vyjadřuje se k dotační a grantové politice Jihočeského kraje v oblasti zdravotnictví a v těchto věcech předkládá zastupitelstvu kraje doporučení,
b) vyjadřuje se ke koncepčním a rozvojovým dokumentům v oblasti zdravotnictví a v těchto věcech předkládá zastupitelstvu kraje doporučení, 
c) vyjadřuje se k rozvojovým a zásadním investičním plánům kraje založených a zřizovaných organizací v oblasti zdravotnictví a v těchto věcech předkládá zastupitelstvu kraje doporučení,
d) plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje

Členové výboru:

 • předsedkyně: Mgr. Ivana Stráská - členka zastupitelstva kraje
 • místopředseda: MUDr. Ladislav Přívozník
 • Michal Doktor
 • MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA
 • Ing. Petr Hladík
 • Bc. Jan Hošek - člen zastupitelstva kraje
 • Ing. František Konečný - člen zastupitelstva kraje
 • Bc. Jan Novák - člen zastupitelstva kraje
 • Jindřiška Pokorná, DiS.
 • Ing. Jan Smitka, MBA - člen zastupitelstva kraje
 • MUDr. František Toušek
 • MUDr. Michal Turek, MBA - člen zastupitelstva kraje
 • MUDr. Libor Zdařil

Od 1. 1. 2022 jsou v souladu s novým jednacím řádem zveřejňovány pozvánky, zápisy a usnesení.

Zápisy:

28. zasedání dne 17. 6. 2024

27. zasedání dne 22. 4. 2024

26. zasedání dne 19. 2. 2024

25. zasedání dne 11. 12. 2023

24. zasedání dne 30. 10. 2023

23. zasedání dne 16. 10. 2023

22. zasedání dne 18. 9. 2023

21. zasedání dne 2. 5. 2023

20. zasedání dne 13. 3. 2023

19. zasedání dne 30. 1. 2023

18. zasedání dne 12. 12. 2022

17. zasedání dne 7. 11. 2022

16. zasedání dne 10. 10. 2022

15. zasedání dne 12. 9. 2022

14. zasedání dne 13. 6. 2022

13. zasedání dne 9. 5. 2022

12. zasedání dne 11. 4. 2022

11. zasedání dne 21. 3. 2022

10. zasedání dne 14. 2. 2022

9. zasedání dne 6. 12. 2021

8. zasedání dne 11. 10. 2021

7. zasedání dne 30. 8. 2021

6. zasedání dne 14. 6. 2021

5. zasedání dne 17. 5. 2021

4. zasedání dne 19. 4. 2021

3. zasedání dne 8. 3. 2021

2. zasedání dne 8. 2. 2021

1. zasedání dne 11. 1. 2021

Usnesení:

28. zasedání dne 17. 6. 2024

26. zasedání dne 19. 2. 2024

25. zasedání dne 11. 12. 2023

24. zasedání dne 30. 10. 2023

23. zasedání dne 16. 10. 2023

22. zasedání dne 18. 9. 2023

21. zasedání dne 2. 5. 2023

20. zasedání dne 13. 3. 2023

19. zasedání dne 30. 1. 2023

18. zasedání dne 12. 12. 2022

17. zasedání dne 7. 11. 2022

15. zasedání dne 12. 9. 2022

14. zasedání dne 13. 6. 2022

13. zasedání dne 9. 5. 2022

12. zasedání dne 11. 4. 2022

11. zasedání dne 21. 3. 2022

10. zasedání dne 14. 2. 2022

Pozvánky:

27. zasedání dne 22. 4. 2024

26. zasedání dne 19. 2. 2024

25. zasedání dne 11. 12. 2023

24. zasedání dne 30. 10. 2023

23. zasedání dne 16. 10. 2023

22. zasedání dne 18. 9. 2023

21. zasedání dne 2. 5. 2023

20. zasedání dne 13. 3. 2023

19. zasedání dne 30. 1. 2023

18. zasedání dne 12. 12. 2022

17. zasedání dne 7. 11. 2022

16. zasedání dne 10. 10. 2022

15. zasedání dne 12. 9. 2022

14. zasedání dne 13. 6. 2022

13. zasedání dne 9. 5. 2022

12. zasedání dne 11. 4. 2022

11. zasedání dne 21. 3. 2022

10. zasedání dne 14. 2. 2022

Sociální komise

Členové komise:

 • předseda: PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA - člen zastupitelstva kraje
 • místopředsedkyně: Ing. Jaroslava Martanová - členka zastupitelstva kraje
 • doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.
 • Hana Dufková Spoladore
 • Mgr. Tomáš Chovanec
 • Mgr. Věra Korčaková
 • Pavel Navrátil
 • Ing. Miroslav Nosek
 • Jaroslava Sýkorová
 • Dana Tobiášková
 • Mgr. Jusúf Traore, DiS.

Od 1. 12. 2021 jsou v souladu s novým jednacím řádem zveřejňovány pozvánky, zápisy a usnesení.

Zápisy:

25. zasedání dne 11. 6. 2024

24. zasedání dne 9. 4. 2024

23. zasedání dne 27. 2. 2024

22. zasedání dne 28. 11. 2023

21. zasedání dne 31. 10. 2023

20. zasedání dne 3. 10. 2023

19. zasedání dne 5. 6. 2023

18. zasedání dne 30. 5. 2023

17. zasedání dne 18. 4. 2023

16. zasedání dne 28. 3. 2023

15. zasedání dne 17. 1. 2023

14. zasedání dne 13. 12. 2022

13. zasedání dne 8. 11. 2022

12. zasedání dne 4. 10. 2022

11. zasedání dne 7. 6. 2022

10. zasedání dne 19. 4. 2022

9. zasedání dne 8. 3. 2022

8. zasedání dne 1. 2. 2022

Usnesení:

25. zasedání dne 11. 6. 2024

23. zasedání dne 27. 2. 2024

22. zasedání dne 28. 11. 2023

21. zasedání dne 31. 10. 2023

20. zasedání dne 3. 10. 2023

19. zasedání dne 5. 6. 2023

18. zasedání dne 30. 5. 2023

17. zasedání dne 18. 4. 2023

16. zasedání dne 28. 3. 2023

15. zasedání dne 17. 1. 2023

14. zasedání dne 13. 12. 2022

13. zasedání dne 8. 11. 2022

12. zasedání dne 4. 10. 2022

11. zasedání dne 7. 6. 2022

10. zasedání dne 19. 4. 2022

9. zasedání dne 8. 3. 2022

8. zasedání dne 1. 2. 2022

7. zasedání dne 5. 10. 2021

6. zasedání dne 8. 6. 2021

5. zasedání dne 18. 5. 2021

4. zasedání dne 5. 5. 2021

3. zasedání dne 13. 4. 2021

2. zasedání dne 3. 3. 2021

Pozvánky:

25. zasedání dne 11. 6. 2024

24. zasedání dne 9. 4. 2024

23. zasedání dne 27. 2. 2024

22. zasedání dne 28. 11. 2023

21. zasedání dne 31. 10. 2023

20. zasedání dne 3. 10. 2023

19. zasedání dne 5. 6. 2023

18. zasedání dne 30. 5. 2023

17. zasedání dne 18. 4. 2023

16. zasedání dne 28. 3. 2023

zasedání dne 14. 2. 2023 - zrušeno

15. zasedání dne 17. 1. 2023

14. zasedání dne 13. 12. 2022

13. zasedání dne 8. 11. 2022

12. zasedání dne 4. 10. 2022

11. zasedání dne 7. 6. 2022

10. zasedání dne 19. 4. 2022

9. zasedání dne 8. 3. 2022

8. zasedání dne 1. 2. 2022

7. zasedání dne 5. 10. 2021

6. zasedání dne 8. 6. 2021

5. zasedání dne 18. 5. 2021

4. zasedání dne 5. 5. 2021

3. zasedání dne 13. 4. 2021

2. zasedání dne 3. 3. 2021

1. zasedání dne 19. 1. 2021

Kulturní komise

Členové komise:

 • předseda: Ing. Štěpán Pavlík - člen zastupitelstva kraje
 • místopředseda: Bc. Daniel Turek
 • MgA. Zuzana Benešová
 • Ing. Petr Holický - člen zastupitelstva kraje
 • Ing. Lenka Horejsková
 • Ing. arch. Veronika Kovářová - členka zastupitelstva kraje
 • Bc. Ladislava Krejčová
 • Jan Michl
 • Ing. Barbora Šiftová - členka zastupitelstva kraje
 • Ing. Jaromír Talíř
 • Bc. Josef Vochoska

Od 1. 12. 2021 jsou v souladu s novým jednacím řádem zveřejňovány pozvánky, zápisy a usnesení.

Zápisy:

33. zasedání dne 12. 6. 2024

32. zasedání dne 15. 5. 2024

31. zasedání dne 10. 4. 2024

30. zasedání dne 6. 3. 2024

29. zasedání dne 7. 2. 2024

28. zasedání dne 10. 1. 2024

27. zasedání dne 6. 12. 2023

26. zasedání dne 1. 11. 2023

25. zasedání dne 18. 10. 2023

24. zasedání dne 6. 9. 2023

23. zasedání dne 7. 6. 2023

22. zasedání dne 3. 5. 2023

21. zasedání dne 12. 4. 2023

20. zasedání dne 1. 3. 2023

19. zasedání dne 1. 2. 2023

18. zasedání dne 11. 1. 2023

17. zasedání dne 7. 12. 2022

16. zasedání dne 2. 11. 2022

15. zasedání dne 5. 10. 2022

14. zasedání dne 5. 9. 2022

13. zasedání dne 1. 6. 2022

12. zasedání dne 11. 5. 2022

11. zasedání dne 6. 4. 2022

10. zasedání dne 2. 3. 2022

9. zasedání dne 2. 2. 2022

8. zasedání dne 12. 1. 2022

7. zasedání dne 1. 12. 2021

6. zasedání dne 3. 11. 2021

5. zasedání dne 6. 10. 2021

4. zasedání dne 8. 9. 2021

3. zasedání dne 2. 6. 2021

2. zasedání dne 5. 5. 2021

1. zasedání dne 7. 4. 2021

Usnesení:

33. zasedání dne 12. 6. 2024

31. zasedání dne 10. 4. 2024

30. zasedání dne 6. 3. 2024

29. zasedání dne 7. 2. 2024

28. zasedání dne 10. 1. 2024

27. zasedání dne 6. 12. 2023

26. zasedání dne 1. 11. 2023

25. zasedání dne 18. 10. 2023

24. zasedání dne 6. 9. 2023

23. zasedání dne 7. 6. 2023

22. zasedání dne 3. 5. 2023

21. zasedání dne 12. 4. 2023

20. zasedání dne 1. 3. 2023

19. zasedání dne 1. 2. 2023

18. zasedání dne 11. 1. 2023

17. zasedání dne 7. 12. 2022

16. zasedání dne 2. 11. 2022

15. zasedání dne 5. 10. 2022

14. zasedání dne 5. 9. 2022

13. zasedání dne 1. 6. 2022

12. zasedání dne 11. 5. 2022

11. zasedání dne 6. 4. 2022

10. zasedání dne 2. 3. 2022

9. zasedání dne 2. 2. 2022

8. zasedání dne 12. 1. 2022

7. zasedání dne 1. 12. 2021

Pozvánky: 

33. zasedání dne 12. 6. 2024

32. zasedání dne 15. 5. 2024

31. zasedání dne 10. 4. 2024

30. zasedání dne 6. 3. 2024

29. zasedání dne 7. 2. 2024

28. zasedání dne 10. 1. 2024

27. zasedání dne 6. 12. 2023

26. zasedání dne 1. 11. 2023

25. zasedání dne 18. 10. 2023

24. zasedání dne 6. 9. 2023

23. zasedání dne 7. 6. 2023

22. zasedání dne 3. 5. 2023

21. zasedání dne 12. 4. 2023

20. zasedání dne 1. 3. 2023

19. zasedání dne 1. 2. 2023

18. zasedání dne 11. 1. 2023

17. zasedání dne 7. 12. 2022

16. zasedání dne 2. 11. 2022

15. zasedání dne 5. 10. 2022

14. zasedání dne 5. 9. 2022

13. zasedání dne 1. 6. 2022

12. zasedání dne 11. 5. 2022

11. zasedání dne 6. 4. 2022

10. zasedání dne 2. 3. 2022

9. zasedání dne 2. 2. 2022

8. zasedání dne 12. 1. 2022

7. zasedání dne 1. 12. 2021

Komise pro cestovní ruch

Členové komise:

 • předseda: Mgr. Tomáš Polanský - předseda
 • místopředseda: Jindřich Soukal 
 • Ing. Jiří Fišer - člen zastupitelstva kraje
 • RNDr. Ladislav Havel
 • Ing. Karel Kratochvíle
 • PhDr. Ludmila Ourodová, Ph.D.
 • Mgr. Radek Pileček
 • Ing. Jiří Roubíček - člen zastupitelstva kraje
 • Mgr. Ondřej Lee Stolička, Ph.D.
 • Pavla Šádková
 • Ing. Milan Zálešák

Od 1. 12. 2021 jsou v souladu s novým jednacím řádem zveřejňovány pozvánky, zápisy a usnesení.

Zápisy:

22. zasedání dne 11. 6. 2024

21. zasedání dne 16. 4. 2024

20. zasedání dne 20. 2. 2024

19. zasedání dne 12. 12. 2023

18. zasedání dne 26. 9. 2023

17. zasedání dne 6. 6. 2023

16. zasedání dne 20. 4. 2023

15. zasedání dne 21. 2. 2023

14. zasedání dne 6. 12. 2022

13. zasedání dne 15. 11. 2022

12. zasedání dne 20. 9. 2022

11. zasedání dne 28. 6. 2022

10. zasedání dne 24. 5. 2022

9. zasedání dne 1. 3. 2022

8. zasedání dne 25. 1. 2022

7. zasedání dne 23. 11. 2021

6. zasedání dne 7. 9. 2021

5. zasedání dne 20. 7. 2021

4. zasedání dne 18. 5. 2021

3. zasedání dne 30. 3. 2021

2. zasedání dne 23. 2. 2021

1. zasedání dne 12. 1. 2021

Usnesení:

21. zasedání dne 11. 6. 2024

20. zasedání dne 20. 2. 2024

18. zasedání dne 26. 9. 2023

16. zasedání dne 20. 4. 2023

15. zasedání dne 21. 2. 2023

11. zasedání dne 28. 6. 2022

9. zasedání dne 1. 3. 2022

8. zasedání dne 25. 1. 2022

Pozvánky:

22. zasedání dne 11. 6. 2024

21. zasedání dne 16. 4. 2024

20. zasedání dne 20. 2. 2024

19. zasedání dne 12. 12. 2023

18. zasedání dne 26. 9. 2023

17. zasedání dne 6. 6. 2023

16. zasedání dne 20. 4. 2023

15. zasedání dne 21. 2. 2023

14. zasedání dne 6. 12. 2022

13. zasedání dne 15. 11. 2022

12. zasedání dne 20. 9. 2022

11. zasedání dne 28. 6. 2022

10. zasedání dne 24. 5. 2022

9. zasedání dne 1. 3. 2022

8. zasedání dne 25. 1. 2022

Sportovní komise

Členové komise:

 • předseda: Bc. Zbyněk Sýkora, MBA
 • místopředseda: Bc. Jiří Popelka
 • Ing. Jiří Fencl - člen zastupitelstva kraje
 • Mgr. Miroslav Janovský
 • MUDr. Jaromír Kopřiva
 • Zdeněk Kemény
 • Ing. Karel Macků
 • Mgr. Libor Moravec - člen zastupitelstva kraje
 • JUDr. Ladislav Novotný
 • Pavel Ounický
 • Mgr. Radek Sosna

Od 1. 12. 2021 jsou v souladu s novým jednacím řádem zveřejňovány pozvánky, zápisy a usnesení.

Zápisy:

18. zasedání dne 21. 5. 2024

17. zasedání dne 5. 3. 2024

16. zasedání dne 19. 12. 2023

15. zasedání dne 14. 11. 2023

14. zasedání dne 21. 9. 2023

13. zasedání dne 18. 5. 2023

12. zasedání dne 13. 4. 2023

11. zasedání dne 16. 2. 2023             příloha k zápisu

10. zasedání dne 22. 11. 2022

9. zasedání dne 29. 9. 2022

8. zasedání dne 14. 6. 2022

7. zasedání dne 12. 4. 2022

6. zasedání dne 15. 2. 2022

5. zasedání dne 30. 11. 2021

4. zasedání dne 14. 9. 2021

3. zasedání dne 8. 6. 2021

2. zasedání dne 4. 5. 2021

1. zasedání dne 19. 1. 2021

Usnesení:

18. zasedání dne 21. 5. 2024

17. zasedání dne 5. 3. 2024

16. zasedání dne 19. 12. 2023

15. zasedání dne 14. 11. 2023

14. zasedání dne 21. 9. 2023

13. zasedání dne 18. 5. 2023

12. zasedání dne 13. 4. 2023

11. zasedání dne 16. 2. 2023

10. zasedání dne 22. 11. 2022

9. zasedání dne 29. 9. 2022

8. zasedání dne 14. 6. 2022

7. zasedání dne 12. 4. 2022

6. zasedání dne 15. 2. 2022

Pozvánky:

18. zasedání dne 21. 5. 2024

17. zasedání dne 5. 3. 2024

16. zasedání dne 19. 12. 2023

15. zasedání dne 14. 11. 2023

14. zasedání dne 21. 9. 2023

13. zasedání dne 18. 5. 2023

12. zasedání dne 13. 4. 2023

11. zasedání dne 16. 2. 2023

10. zasedání dne 22. 11. 2022

9. zasedání dne 29. 9. 2022

8. zasedání dne 14. 6. 2022

7. zasedání dne 12. 4. 2022

6. zasedání dne 15. 2. 2022

Komise pro inovace Jihočeského kraje

Komise pro inovace Jihočeského kraje je poradní orgán rady kraje.

Členové komise:

 • Ing. Miloslav Kamiš - předseda
 • Ing. Václav Filištein 
 • Ing. Michal Hojdekr, MBA
 • Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc. 
 • Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.
 • Prof. Ondřej Prášil, PhD.
 • Ing. Petr Maroš
 • Mgr. František Mlčák
 • Radovan Polanský
 • Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.
 • Ing. Jan Kubeš
 • Ing. Petr Dvořák
 • Ing. Marek Metelec
 • Ing. Bohdan Zronek
 • Ing. Hynek Walner
 • Ing. Vlastislav Bříza
 • Ing. Milan Teplý
 • Ing. Miroslav Dvořák
 • Ing. Milan Šlachta (Ing. Václav Pixa)
 • Ing. Miloslav Mácha
 • Mgr. Ivan Nadberežný
 • Ing. Jiří Dušek, Ph.D.
 • Ing. Martin Maršík, Ph.D.
 • Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Polanský
 • PhDr. Miroslav Žitný
 • Mgr. Jan Martínek

Zápisy:

Zápis komise pro inovace 11. 9. 2023

Zápis komise pro inovace 17. 4. 2023

Zápis komise pro inovace 20. 3. 2023

Zápis komise pro inovace 8. 12. 2022

Zápis komise pro inovace 27. 6. 2022

Zápis komise pro inovace 6. 12. 2021

Zápis komise pro inovace 28. 6. 2021

Zápis komise pro inovace 28. 2. 2021

Zápis komise pro inovace 21. 9. 2020

Zápis komise pro inovace 25. 5. 2020

Zápis komise pro inovace 10. 2. 2020

Zápis komise pro inovace 29. 11. 2019

Zápis komise pro inovace 14. 6. 2019

Zápis komise pro inovace 11. 12. 2018

Zápis komise pro inovace 23. 5. 2018

Zápis komise pro inovace 15. 12. 2017

Zápis komise pro inovace 16. 6. 2017

Výbory a komise ve volebním období 2016-2020