Implementace dlouhodobého záměru Jihočeského kraje

idz

Základní informace o projektu

 

  • Název projektu: Implementace dlouhodobého záměru Jihočeského kraje
  • Operační program: OP JAK
  • Číslo výzvy: 02_23_018
  • Název výzvy: Akční plánování v území – IDZ
  • Příjemce: Jihočeský kraj
  • Fyzické zahájení projektových aktivit: od 1. 1. 2024
  • Fyzické ukončení projektu: dle výzvy do 31. 8. 2028
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt pro Jihočeský kraj: 141 657 175 Kč
Popis a cíle projektu

Cílem projektu IDZ JčK je realizace aktivit, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání na území Jihočeského kraje.

Aktuality

Prezentace k aktivitám projektu IDZ JčK pro území Jihočeského kraje


Dne 6. 2. 2024 se bude konat ustavující jednání Platformy pro setkávání s realizátory projektu MAP.

Jednání se uskuteční v Kruhovém sále - zasedací místnosti zastupitelstva od 13:00.


Od 1. 1. 2024 je zahájena nepovinná aktivita 2.14 Implementace ročních akčních plánů KAP III.


Podání projektové žádosti projektu IDZ JčK je plánováno po schválení Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje 2024-2028, tedy ve 2. polovině roku 2024.


Dne 9.11.2023 byl projektový záměr IDZ JčK schválen na jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Klíčové aktivity
  • Aktivita 1 – Řízení projektu
  • Aktivita 2 – Implementace dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy krajů
Partneři projektu

Na projektových aktivitách se podílí tito partneři:

Kontatky

Projektový e-mail: idz@kraj-jihocesky.cz