Implementace dlouhodobého záměru Jihočeského kraje

idz

Základní informace o projektu

 

  • Název projektu: Implementace dlouhodobého záměru Jihočeského kraje
  • Operační program: OP JAK
  • Číslo výzvy: 02_23_018
  • Název výzvy: Akční plánování v území – IDZ
  • Příjemce: Jihočeský kraj
  • Fyzické zahájení projektových aktivit: od 1. 1. 2024
  • Fyzické ukončení projektu: dle výzvy do 31. 8. 2028
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt pro Jihočeský kraj: 141 657 175 Kč
Popis a cíle projektu

Cílem projektu IDZ JčK je realizace aktivit, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání na území Jihočeského kraje.

Aktuality

Dne 6. 2. 2024 se bude konat ustavující jednání Platformy pro setkávání s realizátory projektu MAP.

Jednání se uskuteční v Kruhovém sále - zasedací místnosti zastupitelstva od 13:00.


Od 1. 1. 2024 je zahájena nepovinná aktivita 2.14 Implementace ročních akčních plánů KAP III.


Podání projektové žádosti projektu IDZ JčK je plánováno po schválení Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje 2024-2028, tedy ve 2. polovině roku 2024.


Dne 9.11.2023 byl projektový záměr IDZ JčK schválen na jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Klíčové aktivity
  • Aktivita 1 – Řízení projektu
  • Aktivita 2 – Implementace dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy krajů
Partneři projektu

Na projektových aktivitách se podílí tito partneři:

Kontatky

Projektový e-mail: idz@kraj-jihocesky.cz