Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem - info

Vyhledávání smluv zde

Do 30. 6. 2016 byly na internetových stránkách Jihočeského kraje a na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje uveřejňovány smlouvy uzavírané Jihočeským krajem. Zveřejnění probíhalo buď dobrovolně na základě vnitřních předpisů kraje (zejména soukromoprávní smlouvy), nebo na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (zejména dotační smlouvy a smlouvy o návratné finanční výpomoci nad 50.000 Kč).

Datum vyvěšení je mezi
Datum uzavření je mezi
Číslo smlouvy - název Typ smlouvy Vyvěšeno dne a Datum uzavření Subjekt ičo Subjekt název Zdroj Vlastní text
SDO/OEZI/4289/2024
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví II
Smlouva o poskytnutí dotace 20.05.2024
20.05.2024
RACKOVÁ JANA OEZI Dokument - 1,55 MB
SDO/OEZI/4290/2024
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví II
Smlouva o poskytnutí dotace 20.05.2024
20.05.2024
HOFMANN JIŘÍ OEZI Dokument - 1,49 MB
SDO/OEKO/954/24
KIF 2024 - Dubné
Smlouva o poskytnutí dotace 20.05.2024
20.05.2024
00244856 Obec Dubné OEKO Dokument - 391 KB
SDO/OEKO/974/24
KIF 2024 - Mečichov
Smlouva o poskytnutí dotace 20.05.2024
20.05.2024
00251470 Obec Mečichov OEKO Dokument - 332 KB
SDO/OEZI/8754/2022/1
Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená
Dodatek smlouvy 20.05.2024
29.04.2024
Větrovská Jana OEZI Dokument - 1,15 MB
SDO/OEKO/966/24
KIF 2024 - Kestřany
Smlouva o poskytnutí dotace 20.05.2024
15.05.2024
00249742 Obec Kestřany OEKO Dokument - 365 KB
SDO/OEZI/4264/2024
Kotlíková dotace pro domácnosti s nižšími příjmy II
Smlouva o poskytnutí dotace 14.05.2024
29.04.2024
Petráš Jaroslav OEZI Dokument - 1,59 MB
SDO/OEZI/4221/2024
Kotlíková dotace pro domácnosti s nižšími příjmy II
Smlouva o poskytnutí dotace 14.05.2024
29.04.2024
Brož Miroslav OEZI Dokument - 1,50 MB
SDO/OEZI/4246/2024
Kotlíková dotace pro domácnosti s nižšími příjmy II
Smlouva o poskytnutí dotace 14.05.2024
29.04.2024
Pospíchal Jaroslav OEZI Dokument - 1,50 MB
SDO/OEZI/4262/2024
Kotlíková dotace pro domácnosti s nižšími příjmy II
Smlouva o poskytnutí dotace 14.05.2024
29.04.2024
Vovsová Anna OEZI Dokument - 1,59 MB
SDO/OEZI/4286/2024
Kotlíková dotace pro domácnosti s nižšími příjmyII
Smlouva o poskytnutí dotace 14.05.2024
29.04.2024
Záděrová Dana OEZI Dokument - 1,60 MB
SDO/OEZI/4284/2024
Kotlíková dotace pro domácnosti s nižšími příjmy II
Smlouva o poskytnutí dotace 14.05.2024
29.04.2024
Hromková Alena OEZI Dokument - 1,57 MB
SDO/OEZI/4263/2024
Kotlíková dotace pro domácnosti s nižšími příjmy II
Smlouva o poskytnutí dotace 14.05.2024
29.04.2024
Kafková Hana OEZI Dokument - 1,52 MB
SDO/OEZI/4261/2024
Kotlíková dotace pro domácnosti s nižšími příjmy II
Smlouva o poskytnutí dotace 14.05.2024
29.04.2024
Koštíř Václav OEZI Dokument - 1,52 MB
SDO/OEZI/5561/2023/1
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví
Dodatek smlouvy 14.05.2024
29.04.2024
HŘEBÍK JOSEF OEZI Dokument - 277 KB
SDO/OEZI/4737/2022/1
Kotlíkové dotace_nízkopříjmoví - Dodatek č. 1
Dodatek smlouvy 13.05.2024
29.04.2024
Švec Josef OEZI Dokument - 1,24 MB
SDO/OEZI/4267/2022/1
Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy - Dodatek č. 1
Dodatek smlouvy 13.05.2024
29.04.2024
Beránek Bohumil OEZI Dokument - 1,44 MB
SDO/OEZI/4233/2024
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví II
Smlouva o poskytnutí dotace 03.05.2024
29.04.2024
Kadlecová Jiřina OEZI Dokument - 1,58 MB
SDO/OEZI/4234/2024
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví II
Smlouva o poskytnutí dotace 03.05.2024
29.04.2024
Šareš Václav OEZI Dokument - 1,59 MB
SDO/OEZI/4269/2024
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví II
Smlouva o poskytnutí dotace 03.05.2024
29.04.2024
Novotny Ladislav OEZI Dokument - 1,59 MB
SDO/OEZI/4272/2024
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví II
Smlouva o poskytnutí dotace 03.05.2024
29.04.2024
Šubarský Bohumil OEZI Dokument - 1,54 MB
SDO/OSMT/136/24
Smlouva o poskytnutí základní dotace 2024/2025 - VOŠ EDUCARI, TA
Smlouva o poskytnutí dotace 02.05.2024
17.04.2024
19392842 Vyšší odborná škola EDUCARI OSMT Dokument - 280 KB
SDO/OEZI/4292/2024
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví II
Smlouva o poskytnutí dotace 30.04.2024
29.04.2024
Šmejkal Ladislav OEZI Dokument - 1,36 MB
SDO/OEZI/4291/2024
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví II
Smlouva o poskytnutí dotace 30.04.2024
29.04.2024
Kuš Emil OEZI Dokument - 1,35 MB
SDO/OEZI/4293/2024
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví II
Smlouva o poskytnutí dotace 30.04.2024
29.04.2024
Maděra Vladislav OEZI Dokument - 1,29 MB
SDO/OEZI/4258/2024
Kotlíková dotace pro domácnosti s nižšími příjmy II
Smlouva o poskytnutí dotace 30.04.2024
29.04.2024
Novák Ladislav OEZI Dokument - 1,37 MB
SDO/OEZI/4259/2024
Kotlíková dotace pro domácnosti s nižšími příjmy II
Smlouva o poskytnutí dotace 30.04.2024
29.04.2024
Kostroun Jaromír OEZI Dokument - 1,41 MB
SDO/OEZI/5700/2018/1
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností II.
Dodatek smlouvy 29.04.2024
29.04.2024
Michal Jaroslav OEZI Dokument - 1,30 MB
SDO/OEZI/4281/2024
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví II
Smlouva o poskytnutí dotace 29.04.2024
29.04.2024
Trůbl Karel OEZI Dokument - 1,53 MB
SDO/OEZI/4280/2024
Kotlíkové dotace nízkopříjmoví II
Smlouva o poskytnutí dotace 29.04.2024
29.04.2024
Šestáková Zdeňka OEZI Dokument - 1,54 MB