Uzavírky silnic v Jihočeském kraji

Dopravní omezení - uzavírky silnic

Jihočeský kraj koordinuje uzavírky silnic na svém území ve spolupráci s ostatními investory a orgány státní správy. Mezi hlavní investory, kteří realizují opravy, modernizace a rekonstrukce vybraných úseků silnic, opravy a rekonstrukce mostů, rekonstrukce opěrných zdí a výstavbu nových silnic, patří Jihočeský kraj, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Ředitelství silnic a dálnic, města a obce na území Jihočeského kraje. Ze strany Jihočeského kraje je snaha, aby akce byly časově i místně zkoordinovány takovým způsobem, který minimalizuje následky dopravních omezení na plynulost silniční dopravy v regionu. Jihočeský kraj se z tohoto důvodu snaží aktuálně informovat občany a řidiče o uzavírkách jednotlivých komunikací a mostů, objízdných trasách. V následujícím odkaze jsou na mapě jihočeského kraje označeny připravované akce pro rok 2023 na silnicích v Jihočeském kraji, které  budou mít výraznější vliv na plynulost dopravy. U každé uzavírky se nachází odkaz na druh uzavírky, dobu jejího trvání a investora stavby.

Uzavírky silnic v Jihočeském kraji v roce 2024