Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Seznam vydaných právních předpisů kraje

Sbírka právních předpisů kraje

S účinností od 1. 1. 2022 zavádí informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „systém Sbírky“), jenž slouží k vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a zákonem stanovených správních úřadů a ke zveřejňování dalších zákonem vymezených aktů. V systému Sbírky jsou vyhlašovány Obecně závazné vyhlášky kraje a Nařízení kraje a zveřejňovány zákonem určené akty související s výkonem dozoru nad právními předpisy územních samosprávných celků a akty doposud zveřejňované ve Věstníku právních předpisů kraje.
Agendu systému Sbírky zpracovává Odbor právní a Krajský živnostenský úřad, oddělení správní.
Právní předpisy jsou k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu: https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani
 

21/21 - Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - detail

20/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní rezervace Blanko a jejího ochranného pásma - detail

19/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Vrbenská tůň a jejího ochranného pásma - detail

18/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Stříbrná huť a jejího ochranného pásma - detail

17/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Rašeliniště Mosty a jejího ochranného pásma - detail

16/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Pašínovická louka a jejího ochranného pásma - detail

15/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Nerestský lom - detail

14/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Nahořanské tůně a jejího ochranného pásma - detail

13/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Králek - detail

12/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Chrastí a jejího ochranného pásma - detail

11/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Blana a jejího ochranného pásma - detail

10/21 - Nařízení JK o zrušení přírodní památky Na Vysokém - detail

9/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Klokočínské louky - detail

8/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Upolíny a jejího ochranného pásma - detail

7/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Smyslov a jejího ochranného pásma - detail

6/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Bavorovská stráň a jejího ochranného pásma - detail

5/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky U Narovců a jejího ochranného pásma - detail

4/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Skalský rybník a Klokočínská olšina a jejího ochranného pásma - detail

3/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Jehnědno a jejího ochranného pásma - detail

2/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Ražický a jejího ochranného pásma - detail

1/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Michovka a jejího ochranného pásma - detail

1/20 - Sdělení Jihočeského kraje o opravě tiskové chyby v Nařízení JK č. 1/2020 ze dne 19. 3. 2020 - detail

1/19 - Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - detail

1/18 - Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - detail

4/16 - Nařízení JK, kterým se zrušuje Nařízení JK č. 3/2010 - závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy a Dyje pro JK - detail

3/16 - Nařízení JK o vyhlášení Přírodní památky Jehnědno a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek - detail

2/16 - Nařízení JK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru - detail

1/16 - OZV JK, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje - detail

2/15 - Nařízení JK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů - detail

30/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Žofina Huť - detail

29/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Závišínský potok - detail

28/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Vrbenské rybníky - detail

27/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Vlašimská Blanice - detail

26/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Veveřský potok - detail

25/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Újezdec - detail

24/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Tůně u Špačků - detail

23/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Štěkeň - detail

22/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Sokolí hnízdo a bažantnice - detail

21/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Rašeliniště Kapličky - detail

20/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Polučí - detail

19/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Pivonické skály - detail

18/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Onšovice - Mlýny - detail

17/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Nad Zavírkou - detail

16/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Moravská Dyje - detail

15/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervaci Miletínky - detail

14/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Lužnice - detail

13/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Lom Skalka u Sepekova - detail

12/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Libochovka - detail

11/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Kralovické louky - detail

10/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Karvanice - detail