Detail

Nařízení JK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Číslo: 2/16
Datum schválení: 21.04.2016
Platnost: 06.05.2016
Účinnost: 21.05.2016
Poznámka: ruší NK č. 4/2015