Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Úřední deska

Právní předpisy Jihočeského kraje
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje v roce 2023
Oblast zdravotnictví - oznámení o uložení zdravotnické dokumentace
DP na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje
Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2023
Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2024 a 2025
Schválené rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2023
Schválené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na období let 2024-2025
č. 1025/2022 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2024 a 2025
Schválený Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2023
Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Jihočeského kraje
Schválený Závěrečný účet Jihočeského kraje
Veřejné vyhlášky
č. 464/2023 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
č. 457/2023 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Životní prostředí - posuzování vlivů + integrovaná prevence
č. 447/2023 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Veřejnoprávní smlouvy
Oblast zdravotnictví - oznámení o ukončení zdravotních služeb
Ostatní
Výběrová řízení - volná pracovní místa - KU
Výběrová řízení - zdravotní péče