Programy EU 2021-2027 administrované Jihočeským krajem

Aktuální výzvy

Přehled aktuálních výzev:

Programy EU 2021-2027 administrované Jihočeským krajem

Aktuální informace - Program INTERREG VI-A Rakousko - Česko 2021-2027

Aktuální informace - Program INTERREG VI-A Bavorsko - Česko 2021-2027


Kontaktní osoba: Ing. Jitka Hrodějová, e-mail: hrodejova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 215

Programy EU 2021-2027 neadministrované Jihočeským krajem

OP Doprava 
Integrovaný regionální OP
OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 
OP Jan Amos Komenský 
OP Životní prostředí
OP Spravedlivá transformace 
OP Zaměstnanost+ 
OP Technická pomoc 
OP Azylového, migračního a integračního fondu 
OP Rybářství 
OP Fondu pro vnitřní bezpečnost 
OP Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky 
OP INTERREG Česko - Polsko 2021-2027 
Program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko - Česko 2021 – 2027
Program spolupráce Sasko - Česko 2021-2027 
Program nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe 2021-2027 
Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE 
Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE 
Program meziregionální spolupráce ESPON 
Program meziregionální spolupráce INTERACT 
 

Nařízení EU 2021 - 2027

EAFRD

ERDF a Fond soudržnosti

ESF+

ESÚS

Evropský sociální fond

Evropská územní spolupráce

Fond pro spravedlivou transformaci

Fond soudržnosti

Obecné nařízení


Doplňující nařízení

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci


Kontaktní osoba: Ing. Jitka Hrodějová, e-mail: hrodejova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 215