Prohlášení o přístupnosti

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Krajský úřad Jihočeského kraje se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek a mobilních aplikací v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Krajský úřad Jihočeského kraje je povinným subjektem podle § 3, zákona a zajišťuje přístupnost svých internetových stránek.


Rozsah internetových stránek

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na všechny internetové stránky Krajského úřadu Jihočeského kraje, které jsou následující:


Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.


Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

  1. U některého mediálního obsahu, zejména u specifických prezentací vědeckých výzkumů, jež jsou primárně vizuální, není možno detailně popsat v textové alternativě plně jejich obsah. Je však vždy uveden orientační popis, aby měl uživatel představu o vizuálně prezentovaných informacích.
  2. Na některých stránkách jsou odkazy na další soubory, jako jsou prezentace či dokumenty, které jsou přístupné, ale jsou ve vlastním formátu, k jehož otevření jsou potřeba další programy.
  3. Na stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 20.8.2019.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR.

Prohlášení bylo revidováno dne 21. 7. 2021.


Zpětná vazba a kontaktní údaje

Tyto internetové stránky spravuje Krajský úřad Jihočeského kraje. Cílem úřadu je, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Pro kontaktování administrátora je možné využít e-mailovou adresu: webmaster@kraj-jihocesky.cz .

Adresa:
U Zimního stadionu 1952/2
České Budějovice
370 76
telefon: 386 720 111


Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21  
e-mail:  pristupnost@mvcr.cz