Robotizace a automatizace procesů v Jihočeském kraji

Základní informace o projektu

  • Název projektu: Robotizace a automatizace procesů v Jihočeském kraji, reg. č. CZ.06.01.01/00/22_009/0002371
  • Operační program: IROP
  • Číslo výzvy: 06_22_009
  • Název výzvy: 9. výzva IROP - eGovernment - SC 1.1 (PR)
  • Příjemce: Jihočeský kraj
  • Fyzické zahájení projektových aktivit: od 12. 9. 2022
  • Fyzické ukončení projektu: dle výzvy do 30. 11. 2025
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt pro Jihočeský kraj: 14 832 019,00 Kč
Popis a cíle projektu

Projekt je zaměřen na pořízení nových technologií, které umožňují formou robotizace a automatizace zpracování digitálních dat, v projektu dochází ke sběru, zpracování a analýze rozsáhlého množství dat z různých zdrojů.

V projektu bude pořízen jeden informační systém – Systém pro robotizaci a automatizaci procesů.

Aktuality

 

Klíčové aktivity

V projektu bude realizována aktivita Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace).

Partneři projektu

 

Kontakty

Ing. František Beránek - beranek@kraj-jihocesky.cz386720500

Ing. Vítězslav Kubal - kubal@kraj-jihocesky.cz386720494

Ing. Lukáš Motejzík - motejzik@kraj-jihocesky.cz386720491

Ing. Jaroslava Císlerová - cislerova@kraj-jihocesky.cz386720553