Odpovědi na žádosti o informace 2008

 Dopravní značení v obci Třeboň

 Vydávání periodika Krajským úřadem Jihočeského kraje

 Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě na rok 2008

 Rozpočet Jihočeského kraje v roce 2007

 Odměny krajských zastupitelů Jihočeského kraje

 Závazné ukazaetele lesního hospodářského plánu

 Informace o OU Čimelice

 Kulturní památky na území Jihočeského kraje

 Seznam kulturních organizací zřizovaných Jihočeským krajem

 Výstavba fotovoltaické elektrárny (FVE) v Dědovicích na Písecku

 Náklady na cesty radních Jihočeského kraje do zahraničí v roce 2007

 Odměny za výkon funkce člena zastupitelstva kraje

 Informace ve věci Zásad územního rozvoje (dále ZÚR) Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj

 Nemocnice Písek, a.s., - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným postupem

 Informace o původcích odpadů v Jihočeském kraji

 Informace o hospodaření Jihočeského kraje

 Návrhy zákonů předložené Zastupitelstvem Jihočeského kraje

 Bude Jihočeský kraj administrovat globální granty v rámci OPVK

 Pomník Obětem 2. světové války, Prachatice - pietní místo

 Povolení na žádost vlastníka lesa navýšení těžeb na lesním hospodářském celku (LHC) paní Toombsové

 Dotace Jihočeského kraje

 Mostní objekty v Jihočeském kraji

 Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci

 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 Seznam čistíren odpadních vod v působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje

 Dotazy ke Společnému regionálnímu operačnímu programu

 Náklady Jihočeského kraje na ochranu životního prostředí v roce 2007

 Jak Jihočeský kraj řeší situaci bezprizorních zvířat

 Obsah oponentního posudku k projektu obnovení plavby na Horní Vltavě

 Rekonstrukce Domova důchodců Horní Planá

 Zveřejnění kandidátních listin pro volby do zastupitelstev krajů

 Informace o dopravní obslužnosti a dopravcích působících na území Jihočeského kraje

 Informace o přepravě osobními motorovými vozidly (taxislužba)

 Používání a nákup elektronických právních informačních systémů

 Průzkumy veřejného mínění, ankety a zjišťování názorů na práci Krajského úřadu Jihočeského kraje

 Regulační plány dle zákona č. 183/2006 Sb

 Příprava KÚ JK na členství v EU (2000-2004)

 Projekt “Advent ve Sladovně aneb Hrátky s čerty“

 Datum odeslání pokynu Krajského úřadu Jihočeského kraje, č.j.: KUJCK 13095/2007 OREG/8

 Žádost o informace, týkající se samosprávy obce Drhovle

 Lékařské služby první pomoci v Jihočeském kraji

 Grantový program Podpora činnosti útulků pro zvířata

 Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení

 Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě

 Nesprávný postup při vyřizování žádosti organizace Ekologický právní servis o poskytnutí informace

 Informace o variantním řešení tranzitní dopravy ve směru Nová Hospoda - Strážný

 Zadávání veřejných zakázek Správy a údržby silnic Jihočeského kraje

 Informace o nestátním zdravotnickém zařízení