Znak a symboly kraje

Ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

(1) Kraj může mít znak a vlajku.
(2) Předseda Poslanecké sněmovny může kraji, který nemá znak nebo vlajku, na jeho návrh znak nebo vlajku udělit.
(3) Předseda Poslanecké sněmovny  může na žádost kraje změnit znak nebo vlajku kraje.
(4)  Kraje a  jimi zřízené  nebo založené  organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku kraje. Jiné subjekty mohou užívat znak kraje jen s jeho souhlasem. K užívání vlajky kraje není nutný jeho souhlas.

Znak a prapor Jihočeského kraje a jejich užívání stanovuje obecně závazná vyhláška Jihočeského kraje č. 1/2005, platná od 19. 4. 2005, kterou byla novelizována obecně závazná vyhláška Jihočeského kraje č. 2/2003.

Text vyhlášky ke stažení

Příloha vyhlášky ke stažení


 

Níže uvedená zobrazení znaku, praporu a loga Jihočeského kraje jsou pouze ilustrativní a příslušné soubory není možné v žádném případě používat při zpracování písemných nebo grafických materiálů, obsahujících symboly Jihočeského kraje.

Užití loga či znaku kraje se řídí Zásadami jednotného vizuálního stylu a pravidly pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje.

Kontakt - Oddělení marketingu a cestovního ruchu:

ZNAK Jihočeského kraje - zobrazení:

Znak Jihočeského kraje

PRAPOR Jihočeského kraje - zobrazení:

prapor Jihočeského kraje

LOGO Jihočeského kraje - zobrazení:

Logo Jihočeského kraje