Programové dotace Jihočeského kraje

Programové dotace Jihočeského kraje

Po zveřejnění podmínek dotačního programu nastává období pro příjem žádostí s pevně stanoveným termínem ukončení příjmu žádostí. Po uplynutí tohoto termínu následuje období hodnocení podaných žádostí. Celý proces je zakončen schválením konkrétních finančních částek konkrétním žadatelům.

POZOR - Oznámení pro žadatele do dotačních programů Jihočeského kraje!

Vzhledem k účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, bude jako jednou z povinných příloh pro ty žadatele - právnické osoby, kterých se zákon týká, vyžadována i kopie úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji (údaje o skutečném majiteli právnické osoby) podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (netýká se právnických osob, které skutečného majitele nemají – viz § 7 uvedeného zákona).

Upozorňujeme tímto žadatele - právnické osoby, kterých se zákon týká, aby si úplný výpis včas zajistili, protože v případě nedoložení této přílohy nebudou naplněny formální náležitosti žádosti o dotaci a žádost bude z dalšího hodnocení vyřazena.

Jak získat výpis z evidence skutečných majitelů

 

Příjem programových dotací pro rok 2023 bude výhradně prostřednictvím aplikace Portál občana Jihočeského kraje. V případě, že žadatelem bude právnická osoba (obec, spolek, aj.) či osoba samostatně výdělečně činná, bude vyžadován elektronický podpis formuláře žádosti. Kvalifikovaný certifikát elektronického podpisu je možné zajistit přes certifikační autority poskytující služby zřízení elektronických podpisů (PostSignum (Elektronický podpis s.r.o.), První certifikační autorita, a.s. (I.CA), eIdentity a.s.).

 

Pro přihlášení na Portál občana Jihočeského kraje bude možné zvolit mezi 3 způsoby v závislosti na typu právnické formy osoby žadatele:

  1. IDENTITOU OBČANA – vhodné pro fyzické osoby nepodnikající (např. Bank ID), 
  2. DATOVÉ SCHRÁNKY – vhodné pro právnické osoby, fyzické osoby vlastnící datovou schránku, 
  3. NOVOU REGISTRACÍ – vhodné pro všechny subjekty (registrace musí být na právnickou/fyzickou osobu žadatele).

Podrobnější informace jsou uvedeny v pravidlech jednotlivých dotačních programů.

Jak podepsat smlouvy elektronickým podpisem

Vyúčtování dotace Portál občana Jčk


Aktuální výzvy - dotace Jihočeského kraje

Dotace ve stadiu schvalování

Schválené dotace (dotace a příspěvky) - od 1.1. 2007


Tabulka – dotační programy Jčk 2024

Tabulka – dotační programy Jčk 2023

Tabulka – dotační programy Jčk 2022

Leták – dotační programy Jčk 2021 Tabulka - dotační programy Jčk 2021

Leták – dotační programy Jčk 2020 Tabulka - dotační programy Jčk 2020 Tabulka – dotační programy Jčk 2020 upravené usnesením zastupitelstva č. 86/2020/ZK z 21.5.2020

Leták - dotační programy Jčk 2019

Leták - dotační programy Jčk 2018 

Leták - dotační programy Jčk 2017

Leták - dotační programy Jčk 2016

Leták - dotační programy Jčk 2015


Snáze ke krajským dotacím 

Webinář "Snáze ke krajským dotacím" proběhl ve čtvrtek 30. listopadu 2023. Jeho cílem bylo seznámit jihočeské starostky a starosty s tím, jaké dotační programy jsou pro rok 2024 k dispozici, jak vyplnit elektronickou žádost i seznam kontaktů na odpovědné úředníky pro případ konzultací a pomoci.