Dotace schválené

Vyhledání dotací

Seznam dotací

Datum zveřejnění: 1.7.2023 Účelová dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovatelům sociálních služeb v roce 2024

Charakteristika

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje.

Kontakty

Mgr. Renata Zumrová, tel. 386 720 646, mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Jiří Pavlíček, tel. 386 720 781, mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz; Ing. Lucie Marischková, tel. 386 720 783, mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Kateřina Kalátová, tel. 386 720 702, mail: kalatova@kraj-jihocesky.cz;

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.7.2023
Datum vyhlášení: 15.9.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.10.2023 do 24 hodin

Datum zveřejnění: 1.12.2023 Vysokorychlostní internet

Charakteristika

Cílem tohoto programu je výstavba sítě elektronických komunikací, modernizace, rozšiřování sítě elektronických komunikací nebo výstavba technologie pro zajištění pokrytí mobilním signálem.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Andrea Boukalová, tel.: 386 720 336, email: boukalova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, Ing. arch. Petr Hornát, tel.: 386 720 423, email: hornat@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.12.2023
Datum vyhlášení: 2.1.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 24.1.2024 do 12 hodin

Vypsáno 2 dotací.

Zpět
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz