Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Dotace schválené

Vyhledání dotací

Seznam dotací

Datum vyhlášení: 15.9.2022 Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2023

Charakteristika

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.

Kontakty

Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí: Mgr. Renata Zumrová, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720646; Ing. Jiří Pavlíček, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720781; Ing. Lucie Marischková, e-mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720783

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.7.2022
Datum vyhlášení: 15.9.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.10.2022 do 24 hodin

Datum vyhlášení: 17.10.2022 Program návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb v roce 2023

Charakteristika

Účelem programu je poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb pro zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb v období od začátku kalendářního roku do doby vyplacení 1. splátky dotace poskytnuté dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V rámci programu mohou poskytovatelé sociálních služeb žádat o předfinancování sociálních služeb zařazených do základní Sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2023–2024, a to v rozsahu dle vydaných Pověření JčK k poskytování služby obecného hospodářského zájmu.

Kontakty

Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí: Mgr. Renata Zumrová, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720646; Ing. Jiří Pavlíček, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720781

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.9.2022
Datum vyhlášení: 17.10.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.10.2022 do 24 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Podrobnosti a tiskopisy (zip)

Datum vyhlášení: 17.1.2023 Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1.výzva pro rok 2023

Charakteristika

Prioritou tohoto programu je podpora měst a obcí při zajištění oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury v jejich vlastnictví s cílem zlepšením jejich stavebního a dopravně technického stavu. Všeobecným cílem programu je zkvalitnění dopravní infrastruktury měst a obcí při respektování ochrany životního prostředí jako předpokladu pro vytvoření bezpečnějších podmínek účastníků silničního provozu na pozemních komunikacích. Cílem programu je zlepšení kvality stavebního a dopravně technického stavu stávajících místních komunikací prostřednictvím jejich stavebních úprav podle § 14 vyhl. č. 104/1997 Sb. a rekonstrukcí vyžadujících stavební povolení. Program je určen pro města a obce do 3 000 obyvatel.

Kontakty

Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, Informace o vyhlášeném dotačním programu: Mgr. Jan Vodička, tel. 386 720 157, e-mail: vodicka@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Jan Vácha, tel. 386 720 544, e-mail: vacha@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Podrobnosti a tiskopisy (zip)
Podrobný rozpočet (xlsx)

Datum vyhlášení: 17.1.2023 Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023

Charakteristika

Předmětem programu je příprava a realizace projektů obcí Jihočeského kraje s cílem podpořit rozvoj obcí, stavební obnovu a výstavbu občanského vybavení, technické infrastruktury apod.

Kontakty

Odbor evropských záležitostí Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje: Ing. Eva Povišerová, tel.: 386 720 425, e-mail: poviserova@kraj-jihocesky.cz; Ilona Nocarová, tel.: 386 720 188, e-mail: nocarova@kraj-jihocesky.cz; Pavla Sípalová, tel.: 386 720 522, e-mail: sipalova@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Podrobnosti a tiskopisy (zip)

Datum vyhlášení: 17.1.2023 Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2023

Charakteristika

Účelem DP je prostřednictvím podporovaných programů a projektů udržet takovou síť protidrogových služeb v Jihočeském kraji, která zajistí jejich přiměřenou dostupnost pro občany kraje, jejich odbornou úroveň a maximálně efektivní využití vložených finančních prostředků. Všeobecným cílem programu je stabilizace protidrogových služeb na území Jihočeského kraje v součinnosti se samosprávami obcí Jihočeského kraje a s dalšími garanty protidrogové politiky ČR na národní úrovni – MŠMT, MPSV, MZ a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP)

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jčk, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jana Janků, tel.: 386 720 260, e-mail:janku2@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí, oddělení prevence a humanitních činností, Mgr. Marek Nerud, tel. 386 720 649, e-mail:nerud@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Vypsáno 5 dotací.

Zpět
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz