Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Dotace vyhlášené

Návod na podání žádosti přes Portál občana JČK
Metodický pokyn 97 Příručka pro publicitu
Detail dotace se zobrazí kliknutím na řádek dotace.

POZOR - Oznámení pro žadatele do dotačních programů Jihočeského kraje!

Vzhledem k účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, bude jako jednou z povinných příloh pro ty žadatele - právnické osoby, kterých se zákon týká, vyžadována i kopie úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji (údaje o skutečném majiteli právnické osoby) podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (netýká se právnických osob, které skutečného majitele nemají – viz § 7 uvedeného zákona).

Upozorňujeme tímto žadatele - právnické osoby, kterých se zákon týká, aby si úplný výpis včas zajistili, protože v případě nedoložení této přílohy nebudou naplněny formální náležitosti žádosti o dotaci a žádost bude z dalšího hodnocení vyřazena.

Jak získat výpis z evidence skutečných majitelů

Seznam dotací

Datum vyhlášení: 20.3.3023 Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji pro rok 2023

Charakteristika

Cílem dotačního programu je zajištění dostupnosti poskytování hrazených zdravotních služeb pro obyvatele Jihočeského kraje v předem definovaném oboru zdravotní péče na předem definovaném místě poskytování zdravotních služeb či u předem definovaného poskytovatele zdravotních služeb založeného či zřízeného Jihočeským krajem. Dotační program je koncipován jako kontinuální, vždy s jednotlivými výzvami dle potřebnosti zajištění hrazených zdravotních služeb, u nichž je v daném oboru a místě snížená či omezená místní a časová dostupnost. Konkrétní výzvy, jejichž cílem je motivace lékaře předem definovaného oboru přijít do předem definovaného místa, budou vyhlašovány s ohledem na podněty zdravotních pojišťoven nebo obcí, či dle potřeb zajištění dostupnosti konkrétního oboru zdravotní péče v konkrétním místě u poskytovatele založeného či zřízeného krajem

Kontakty

Jihočeský kraj – Krajský úřad, odbor zdravotnictví: Mgr. Kristina Alla Lišková, tel: 386 720 750, e-mail: liskova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 17.2.2023
Datum vyhlášení: 20.3.3023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.12.2023 do 24 hodin

Datum vyhlášení: 26.6.2023 KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO DOMÁCNOSTI S NIŽŠÍMI PŘÍJMY II.

Charakteristika

Účelem programu je zlepšit kvalitu ovzduší na území Jihočeského kraje poskytnutím finanční podpory na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, bytových jednotkách bytových domů a stavbách pro rodinnou rekreaci (Operační program Životní prostředí 2021-2027, specifický cíl 1.2, opatření 1.2.3). Další informace „ZDE“. Další informace „ZDE“ .

Kontakty

Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí, infolinka: 386 720 323, e-mail: kotliky@kraj-jihocesky.cz, kontakty viz. https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz .

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.5.2023
Datum vyhlášení: 26.6.2023 od 17 hodin
Datum ukončení: 31.8.2024 do 24 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Příprava a odeslání žádosti (Portál občana)

Datum vyhlášení: 15.6.2023 Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2023

Charakteristika

Účelem programu je finanční podpora sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje. Program je určen na spolufinancování neinvestičních nákladů v opatřeních č. 1, 2, 3 a investičních nákladů v případě opatření č. 4, které souvisejí se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb.

Kontakty

Jihočeský kraj - Odbor sociálních věcí Kontaktní osoby: Mgr. Renata Zumrová, tel.: 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz Ing. Jiří Pavlíček, tel. 386 720 781, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz Ing. Lucie Marischková, tel. 386 720 783, e-mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz Ing. Kateřina Kalátová, tel. 386 720 702, e-mail kalatova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 12.5.2023
Datum vyhlášení: 15.6.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 10.7.2023 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 1.6.2023 Individuální dotace na podporu audiovizuální tvorby

Charakteristika

Cílem dotace je podpora realizace audiovizuálních děl v Jihočeském kraji a posílení regionální ekonomiky. Specifickým cílem této dotace je podpora hraných filmů a podpora tvorby hraných seriálů nebo epizodních dílů takových seriálů. Výzva pro rok 2022 - 2023: harmonogram: 1) vyhlášení výzvy 19. 12. 2022 2) vyplnění registračního formuláře 19. 12. 2022 – 31. 5. 2023. 3) zveřejnění formuláře žádosti nejpozději 1. 5. 2023 a příjem žádostí 1. 6. 2023 – 31. 10. 2023.

Kontakty

Jihočeský kraj - Odbor kultury a památkové péče: Mgr. Petra Luňáčková, 386720882, email: lunackova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 19.12.2022
Datum vyhlášení: 1.6.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.10.2023 do 00 hodin

Datum vyhlášení: 16.7.2022 Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v Jihočeském kraji

Charakteristika

Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných úvěrů umožnit realizaci podnikatelských projektů malých podnikatelů. Vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj a poskytovatelem podpory Národní rozvojová banka a.s., která je zároveň kontaktním místem pro příjem žádostí.

Kontakty

Informace o vyhlášeném programu: Mgr. Alena Sokolová, tel. 386 720 213 sokolova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Miloš Procházka tel. 387 318 428 prochazka@cmzrb.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 15.6.2022
Datum vyhlášení: 16.7.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 15.7.2023 do 24 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Podrobnosti a tiskopisy (zip)

Datum vyhlášení: 1.3.2022 DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU NAROZENÝCH DĚTÍ Z JIHOČESKÉHO KRAJE

Charakteristika

Cílem programu je podpora nově narozených občánků při startu jejich životní etapy, resp. účelem je podpora rodin trvale žijících na území Jihočeského kraje prostřednictvím příslušných obcí Jihočeského kraje. Opatření: Příspěvek obcím na podporu narozených dětí s trvalým bydlištěm na území Jihočeského kraje.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí, oddělení projektů a plánování sociálních služeb, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Lukáš Machát, tel.: 386 720 927, e-mail: machat@kraj-jihocesky.cz; Luděk Petr, DiS, tel: 386 720 629, e-mail: petr@kraj-jihocesky.cz; Ing. Vendula Procházková, tel.: 386 720 626, e-mail: prochazkova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 28.1.2022
Datum vyhlášení: 1.3.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.12.2024 do 24 hodin

Vypsáno 6 dotací.

Zpět
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz