Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Úřední deska - archiv

V tomto archivu se zobrazují pouze položky u kterých bylo rozhodnuto, že mohou zůstat dostupné i po uplynutí doby zveřejnění na úřední desce.

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje v roce 2021

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje v roce 2020

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje v roce 2019

Životní prostředí - posuzování vlivů + integrovaná prevence

Veřejné vyhlášky

Veřejnoprávní smlouvy