Text na řeč

Úřední deska

Zobrazit dle témat
Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. "Silnice I/20 České Budějovice, Severní spojka"
č. 788/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výzva Krajského soudu v Ostravě - žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28.6. 2021, č. j. KUJCK 73207/2021.
č. 787/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Návrh opatření obecné povahy. Návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/39, v místě mostu ev. č. 39-013 okres Český Krumlov.
č. 786/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Vedoucí úřadu - Krajský úřad Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Stavební řád na oddělení stavebního řádu odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, 11. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
č. 785/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Technologický park II. etapa – Na Světlících, České Budějovice + seznámení s podklady + výzva.
č. 784/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru: „ CHOV KUŘAT RYCHNOV U NOVÝCH HRADŮ“
č. 783/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Rozhodnutí MD o odvolání - změna územního rozhodnutí stavby dálnice „D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla, dílčí změny DUR“ - č.j. MD 24889/2021-930/3.
č. 782/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/3 km 113 - km 113,05 v Krasejovka a Kamenný Újezd - žadatel Doprastav, a. s.
č. 781/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Informace o podané žádosti - silnice I/39, Přísečná.
č. 780/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Informace o podané žádosti - silnice I/20 Protivín - Vodňany, uspořádání 2+1.
č. 779/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby Partner in Pet Food CZ s. r. o., provozující zařízení "Výroba krmiv Partner in Pet Food CZ s. r. o. ve Veselí nad Lužnicí".
č. 778/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby Mydlářka a. s., provozující zařízení "Porodna prasnic a výkrmna prasat Přílepov".
č. 777/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby CLAY CB spol. s. r. o., provozující zařízení "Skládka odpadů S-OO Lišov - III. etapa".
č. 776/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Rozhodnutí o zastavení přezkumného řízení ve věci územního plánu Nová Olešná.
č. 775/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou – „Stavba haly pro výkrm brojlerů - farma Kozlov I“.
č. 774/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 MÚK Kamenný Újezd - žadatel STRABAG a.s.
č. 773/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby AGPI Písek, a. s., provozující zařízení "Vajax Písek".
č. 772/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení pro záměr – „Vrt pro využívání energetického potenciálu vod a horninového prostředí“.
č. 771/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecná sestra – zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta - obor: 925, úvazek 4,2. Pro území: okres České Budějovice.
č. 770/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/34 v Českých Budějovicích v místě křižovatky silnic I/20x I/34x II/634 - žadatel Swietelsky stavební s. r. o.
č. 769/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Záměr prodeje části plynárenského zařízení v k. ú. Vimperk.
č. 767/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 7. 10. 2021
č. 766/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Vosecký rybník a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče.
č. 764/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby Václav Chmela - Galvanovna s. r. o., Písek.
č. 763/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Rozhodnutí v pochybnosti o tom, zda jde o vodní tok v případě linie IDVT 10264239 ve městě Vodňany.
č. 762/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Rozhodnutí v pochybnosti o tom, zda jde o vodní tok v případě linie IDVT 10264239 ve městě Vodňany.
č. 762/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o návrhu koncepce "Změna Vyhlášky o Národním parku Bayerischer Wald".
č. 761/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby CIZ - AGRO, a. s., provozující zařízení "Farma prasnic a odchovna selat Cizkrajov".
č. 760/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Závěr zjišťovacího řízení k záměru: „Novostavba prodejny potravin Lidl Vodňany na parc. č. 488/1, 488/2, 3162 v k. ú. Vodňany“
č. 759/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Závěr zjišťovacího řízení k záměru: „Novostavba prodejny potravin Lidl Vodňany na parc. č. 488/1, 488/2, 3162 v k. ú. Vodňany“
č. 759/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Výzva k vyjádření k podkladům rozhodnutí - "Přeložka silnice II/173 obchvat Blatná 1. etapa".
č. 758/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I/4 a č. I/22, okres Strakonice.
č. 757/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o ztrátě služebního průkazu Ing. Marie Šťovíčkové, pracovnice Obecního živnostenského úřadu Holice.
č. 756/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, kterým bylo změněno rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, kterým bylo Jihočeskému vodárenskému svazu, z.s.p.o., zastoupenému spol. VAK projekt, s.r.o., vydáno stavební povolení ke stavbě vodního díla „1019 - Obnova řadu surové vody Římov - Plav, l. etapa".
č. 755/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 - 2024 s výhledem do roku 2035".
č. 754/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o stanovisku k návrhu koncepce "Operační program Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost"
č. 753/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Informace o ukončení procesu posuzování vlivů na ŽP – „Rozšíření areálu Centra komplexního nakládání s odpady Růžov“.
č. 752/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou – „Revitalizace živočišné výroby Hříšice“.
č. 751/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Městská knihovna Jindřichův Hradec vyhlašuje výběrové řízení na pozici EKONOM/EKONOMKA.
č. 750/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Městská knihovna Jindřichův Hradec vyhlašuje výběrové řízení na pozici EKONOM/EKONOMKA.
č. 750/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/3 a I/34 v Českých Budějovicích z důvodu pořádání sportovní akce "Mattoni 1/2Maraton České Budějovice".
č. 749/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 30. 9. 2021
č. 746/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Prodloužení platnosti opatření obecné povahy vylučující vstup do lesa na k.ú. Kardašova Řečice, k.ú. Kolence, k.ú. Val u Veselí nad Lužnicí, k.ú. Nítovice, k.ú. Drahov, k.ú. Vlkov nad Lužnicí a k.ú. Hamr nad Nežárkou.
č. 743/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Prodloužení platnosti opatření obecné povahy vylučující vstup do lesa na k.ú. Kardašova Řečice, k.ú. Kolence, k.ú. Val u Veselí nad Lužnicí, k.ú. Nítovice, k.ú. Drahov, k.ú. Vlkov nad Lužnicí a k.ú. Hamr nad Nežárkou.
č. 743/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení pro záměr „Modernizace farmy Kvilda – Stáj pro zimní ustájení skotu.“
č. 740/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství – obor: 014, úvazek 1,00. Pro území: okres Tábor.
č. 738/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství – obor: 014, úvazek 1,00. Pro území: okres Strakonice.
č. 737/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství – obor: 014, úvazek 1,00. Pro území: okres Prachatice.
č. 736/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství – obor: 014, úvazek 1,00. Pro území: okres Písek.
č. 735/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství – obor: 014, úvazek 1,00. Pro území: okres Jindřichův Hradec.
č. 734/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství – obor: 014, úvazek 1,00. Pro území: okres České Budějovice.
č. 733/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Informace o rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna České Budějovice, a. s., Výroba a prodej tepla a elektřiny“, provozované společností Teplárna České Budějovice, a.s.
č. 732/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby ASTON - služby v ekologii s. r. o., provozující zařízení "Deemulgační stanice odpadních vod v Sezimově Ústí".
č. 731/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: gynekologie a porodnictví, úvazek 1,0. Pro území: okres Písek.
č. 730/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/19 v k.ú. Klokoty, okres Tábor.
č. 728/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení zveřejnění stručného shrnutí žádosti o změnu integrovaného povolení právnické osoby FCC Dačice, s. r. o., pro zařízení "Skládka odpadů Borek".
č. 725/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: psychiatrie, úvazek 1,0. Pro území: město Milevsko, okres Písek
č. 724/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: plastická chirurgie, jednodenní péče. Pro území: ORP Dačice
č. 723/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: chirurgie, jednodenní péče. Pro území: ORP Dačice.
č. 722/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: chirurgie, jednodenní péče. Pro území: ORP Dačice.
č. 722/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Marie Thöndlová, obor zubní lékařství.
č. 718/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu v obci Náchod u Tábora na silnici I/19 (v k.ú Náchod u Tábora) spočívá v úpravě a doplnění stávajícího vodorovného a svislého dopravního značení silnice I. třídy.
č. 716/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. František Hanzelín, obor zubní lékařství
č. 714/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 16. 9. 2021
č. 713/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: odbornost: 817 – laboratoř klinické cytologie, odbornost: 820 – laboratoř provádějící screening karcinomu děložního hrdla. Pro území: Jihočeský kraj.
č. 696/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: okres Strakonice.
č. 695/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: oftalmologie, ambulantní péče. Pro území: obec Borovany (okres České Budějovice).
č. 694/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 9. 9. 2021
č. 692/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb, kterým byla společnost: UROLOGICKÁ PRAXE s.r.o.

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 25. 8. 2021
č. 659/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Jitka Smolíková, obor zubní lékařství

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Václav Sýkora, obor otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, s místem poskytování zdravotních služeb Novohradská 1452/1, 370 01 České Budějovice

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Magdaléna Sýkorová, obor praktická lékařka pro dospělé, s místem poskytování zdravotních služeb Novohradská 1452/1, 370 01 České Budějovice

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 29. 7. 2021
č. 587/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Jaroslava Kneiflová, obor neurologie, s místem poskytování zdravotních služeb K. Šafáře 887/64, 370 05 České Budějovice

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Bohumila Kolenčíková praktický lékař pro děti a dorost s.r.o., obor praktický lékař pro děti a dorost

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Jaroslava Batelová, obor zubní lékařství

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 8. 7. 2021
č. 539/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2020
č. 497/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 24. 6. 2021
č. 494/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 10. 6. 2021
č. 456/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 3. 6. 2021
č. 441/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - společnost PREVEDENT s.r.o., obor zubní lékařství

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 20. 5. 2021
č. 405/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 13. 5. 2021
č. 404/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Karel Med, obor zubní lékařství

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 6. 5. 2021
č. 368/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 29. 4. 2021
č. 347/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 15. 4. 2021
č. 306/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 8. 4. 2021
č. 291/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 25. 3. 2021
č. 265/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 18. 3. 2021
č. 239/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 4. 3. 2021
č. 185/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 25. 2. 2021
č. 158/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 18. 2. 2021
č. 141/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 11. 2. 2021
č. 121/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 28. 1. 2021
č. 73/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2021
č. 8/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2021

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023

Schválený SVR PO v oblasti zdravotnictví 2022-2023
č. 889/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti zdravotnictví rok 2021
č. 888/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený SVR PO v oblasti dopravy 2022-2023
č. 879/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti dopravy rok 2021
č. 878/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený SVR PO v oblasti sociální 2022-2023
č. 877/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti sociální rok 2021
č. 876/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený SVR PO v oblasti cestovního ruchu 2022-2023
č. 873/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti cestovního ruchu rok 2021
č. 872/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený SVR PO v oblasti kultury 2022-2023
č. 871/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti kultury rok 2021
č. 870/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený SVR PO v oblasti školství 2022-2023
č. 869/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti školství rok 2021
č. 868/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty: