Text na řeč

Úřední deska

Zobrazit dle témat
Veřejná vyhláška. Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci územního plánu Český Rudolec
č. 924/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Poděbradka, a.s. - závod DOBRÁ VODA"

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení místní úpravy provozu silnice I/19, I/20 a I/34 na území Jihočeského kraje dle grafické přílohy

Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Město Český Krumlov a Obec Zubčice
č. 921/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Město Český Krumlov a Obec Věžovatá Pláně
č. 920/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Město Český Krumlov a Obec Přísečná
č. 919/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Město Český Krumlov a Obec Bohdalovice
č. 918/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o usnesení o ustanovení opatrovníka PharmDr. Miloši Fialovi
č. 917/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední ve věci zrušení registrace poskytovatele zdravotních služeb - PharmDr. Miloš Fiala, Orlická 431, Malá Strana, 375 01 Týn nad Vltavou

Veřejná vyhláška. Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu "I/22 Drahonice"
č. 915/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Opatření obecné povahy č. 1/2015 (Změna č. 1) - vydání výjimky ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fiber)

Opatření obecné povahy č. 1/2015 (Změna č. 1) - vydání výjimky ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fiber)

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení pro záměr "Výměna obalovací soupravy Písek"

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení pro záměr "Farma pro skot - Chrastiny"

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník pro sociální službu denní a týdenní stacionář

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Lověšice"
č. 910/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Fontea - výroba nealkoholických nápojů - Veselí nad Lužnicí"

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Krahulík - MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., provoz Studená"

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 okres Český Krumlov

Veřejná vyhláška. Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu "I/19 Chýnov"
č. 906/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Zdeněk Raják, obor zubní lékařství, s místem poskytování zdravotních služeb Smetanova 405, 385 01 Vimperk

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: praktické lékařství pro děti a dorost. Pro území: město Rudolfov, místní část Hlinsko a okres České Budějovice

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecné praktické lékařství. Pro území: Jihočeský kraj
č. 903/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecné praktické lékařství, úvazek 1,0. Pro území: okres Prachatice
č. 902/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška - Výzva k vyjádření k podanému odvolání; "Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa"

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení "´Čerpací stanice drenážních vod KI", Veřejná vyhláška

Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Agenda regionálního rozvoje v úseku vedoucího odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu; 11. platová třída, doba určitá (zástup za MD, RD); místo výkonu práce: České Budějovice
č. 899/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Stavební řád v oddělení stavebního řádu odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu; 11. platová třída, doba neurčitá; místo výkonu práce: České Budějovice
č. 898/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/20, před Pískem od Protivína

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: oftalmologie, úvazek 1,0. Pro území: město České Budějovice
č. 896/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - rozeslání a zveřejnění dokumentace vlivů záměru "Haly pro výkrm brojlerů Hejnice".

Nařízení Státní veterinární správy. Zrušení vyhlášených opatření v souvislosti šíření nebezpečné nákazy - afrického moru prasat na území České republiky

Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu "I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice, aktualizace DSP"
č. 893/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení pro záměr "Přestavba 2 skladovacích hal na haly výkrmu brojlerů na podestýlce v Králově Lhotě"

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb, kterým byl David Sekáč, obor fyzioterapeut, Třeboň

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Teplárna České Budějovice, a.s., Výroba a prodej tepla a elektřiny"

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/29 v obci Záhoří, okres Písek
č. 889/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Eva Voborníková, obor zubní lékařství, s místem poskytování zdravotních služeb ČSLA 250, na Zdravotním středisku v Plané nad Lužnicí

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnicích I/3, I/4, I/19, I/20, I/23, I/24, I/29, I/34, I/39 na území Jihočeského kraje z důvodu provádění běžné letní údržby

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/39, u mostu ev. č. 39-002, okres Český Krumlov
č. 885/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 28. 11. 2019
č. 884/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Město Český Krumlov a Městys Přídolí
č. 883/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Město Český Krumlov a Obec Mirkovice
č. 882/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Město Český Krumlov a Obec Chlumec
č. 881/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Město Český Krumlov a Obec Holubov
č. 880/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení pro záměr "Skládka odpadů S-OO Borek, rozšíření skládky"
č. 879/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Návrhy SVR PO v oblasti kultury 2021 - 2022
č. 878/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Návrhy rozpočtů PO v oblasti kultury 2020
č. 877/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Návrhy SVR PO v oblasti dopravy 2021 - 2022
č. 876/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Návrhy rozpočtů PO v oblasti dopravy 2020
č. 875/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty: