Úřední deska

Veřejná vyhláška – návrh rozhodnutí ve věci stavební uzávěry Dražíč
č. 595/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Kaplice a Soběnov
č. 594/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o zahájení společného řízení stavby: I/4 Nová Hospoda, úprava MÚK (č.j. KUJCK 84887/2024)
č. 593/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Informování spolků I/24 Lomnice nad Lužnicí, obchvat
č. 592/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace poskytovatele zdravotních služeb MUDr. Věra Veřtátová
č. 591/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/24 u hraničního přechodu Halámky
č. 590/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Rozhodnutí krajského úřadu ve věci Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 – Slapy – vodohospodářské objekty
č. 589/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- stanovení přechodné úpravy provozu sil. I/29 úplná uzavírka sil. II/122 Bechyně (č.j. KUJCK 84004/2024)
č. 588/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu – Katovice
č. 587/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o vydání závěru zjišťovacího řízení – rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou k záměru „Geotermální vertikální vrty pro TČ na st. p. č. 23 v k. ú. Val u Veselí nad Lužnicí“
č. 586/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výzva účastníkům odvolacího řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí o odvolání
č. 585/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- stanovení přechodné úpravy provozu sil. I/34 obchvat Lišov-Vranín, napoj. OK MUK Klauda (č.j. KUJCK 84481/2024) úprava DZ
č. 584/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Plán péče o PP Kozlov
č. 583/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Sociálně-právní ochrana dětí, 11. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
č. 582/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Usnesení o postoupení – odvolací řízení ve věci „Vedení 2x110 kV Suchdol nad Lužnicí – České Velenice“
č. 581/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí „FONTEA – výroba nealkoholických nápojů – Veselí nad Lužnicí“
č. 580/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení – prodloužení platnosti SP pro stavbu „SO 110 Úprava křižovatky Na Vyhlídce“ - č.j. KUJCK 83613/2024 ze dne 4. 7. 2024
č. 579/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ambulantní péče. Pro území: okres Český Krumlov, Jihočeský kraj
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: dětská a dorostová psychiatrie, ambulantní péče – odbornost 306, úvazek 0,2. Pro území: okres Jindřichův Hradec
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: nutriční terapeut, ambulantní péče. Pro území: okres Tábor
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace poskytovatele zdravotních služeb MUDr. Lenka Hányšová
č. 575/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
č. 574/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu – I/34 Lišov, č.j. KUJCK 83372/2024 ze dne 4. 7. 2024
č. 573/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- stanovení přechodné úpravy provozu sil. I/3, I39 úpl.uzv. III/00354a Milíkovice opr.most (č.j. KUJCK 83132/2024)
č. 572/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Administrátor projektů, 10. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
č. 571/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu – Blatná
č. 570/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu – Volyně
č. 569/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru Severní obchvat Dačic, silnice II/151“ okres Jindřichův Hradec
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- stanovení přechodné úpravy provozu sil. I/22,I/20, I/29 úpl.uzv. III/1404 opr.propustku Heřmaň-Skály (č.j. KUJCK 81302/2024)
č. 567/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Kontrolor, 10. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
č. 566/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Rozhodnutí č. j. KUJCK 79260/2024, vyvlastňovací řízení sp. zn. OREG/142167/2023/stko – „I/20 Hněvkov – Sedlice“
č. 565/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb - Mgr. Kamila Karásková, obor fyzioterapeut, Žižkova tř. 309/12, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
č. 564/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zahájení zjišťovacího řízení záměru „COREZINC s.r.o. – tavení zinkového recyklátu v provozovně Roudná“
č. 563/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- stanovení přechodné úpravy provozu sil. I/20 Písek-Krašovice, část. uzav. LJP, okr. Písek (č.j. KUJCK 76944/2024)
č. 562/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 27. 6. 2024
č. 561/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 20. 6. 2024
č. 560/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu – Kaplice
č. 559/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Veřejná vyhláška – usnesení o zastavení přezkumného řízení změny č. 4 ÚP Strážný
č. 558/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Slavkov u Českého Krumlova
č. 557/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Záměr prodeje nemovitostí v Dolní Hořice a Klikov
č. 556/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Záměr vzájemného darování nemovitostí v k.ú. Vlásenice u Makova
č. 555/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Záměr darování nemovitostí v k.ú. Blatná a Písek
č. 554/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: endokrinologie a diabetologie – pouze diabetologie, ambulantní péče, úvazek 1,2. Pro území: Jihočeský kraj
č. 547/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: sestra pro péči v psychiatrii. Pro území: město Soběslav a okres Tábor
č. 546/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: psychoterapie. Pro území: město Soběslav a okres Tábor
č. 545/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: klinická psychologie. Pro území: město Soběslav a okres Tábor
č. 544/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – Mgr. Pavla Daumann, fyzioterapeut, Na Výsluní 2246, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec
č. 552/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru Výstavba ZTV + retail - „Nové Hrdějovice“
č. 551/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Evaluátor (v projektu Implementace dlouhodobého záměru vzdělávání Jihočeského kraje), 11. platová třída, doba určitá (do 31. 12. 2028), místo výkonu práce: České Budějovice.
č. 550/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- oznámení návrhu místní úpravy provozu sil. I/39 Přísečná, okr. Č. Krumlov (č.j. KUJCK 78075/2024)
č. 548/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Referent pro myslivost, 11. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
č. 539/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2023
č. 536/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zahájení zjišťovacího řízení záměru „AEM-C – Plant II rozšíření“
č. 534/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Čerpání vody z mažické linie“
č. 533/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Dana Smítková, obor všeobecné praktické lékařství, č. p. 88, 382 79 Frymburk
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: klinická psychologie, ambulantní péče. Pro území: okres České Budějovice, okres Písek
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství, ambulantní péče. Pro území: město Prachatice
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecná sestra – zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta (odb. 925), úvazek 5,0. Pro území: okres České Budějovice
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: pneumologie a ftizeologie, ambulantní péče. Pro území: okres České Budějovice
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: oftalmologie, ambulantní péče. Pro území: okres České Budějovice
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: gynekologie a porodnictví. Pro území: město Tábor a okres Tábor
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace poskytovatele zdravotních služeb MUDr. Jekatěrina Poláková
č. 524/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Potravinářský závod, Jindřichův Hradec“
č. 518/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Jaroslav Jírový, zubní lékařství, Tovární 35, 384 51 Volary
Stanovený počet volených členů Zastupitelstva Jihočeského kraje, který má být zvolen ve volbách do zastupitelstev krajů, konaných ve dnech 20. a 21. září 2024
č. 515/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- oznámení o návrhu místní úpravy provozu sil. I/20 MUK N.Hospoda-MUK Krašovice, zprovoznění D4 (č.j. KUJCK 72547/2024)
č. 514/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Alexandra Váhalová, obor chirurgie, Jana Wericha 502, 388 01 Blatná
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – Jiří Henych, fyzioterapeut – ambulantní péče, Rybní 418, 378 33 Nová Včelnice
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace poskytovatele zdravotních služeb Venuše Kratochvílová
č. 500/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: fyzioterapeut. Pro území: město Planá nad Lužnicí
č. 497/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 6. 6. 2024
č. 490/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Marcela Houštecká, obor alergologie a klinická imunologie, Matice školské 1786/17, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
č. 484/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jčk - Cehnice, Hlavatce, Chýnov, Lužice, Nerestce, Turovec
č. 459/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 16. 5. 2024
č. 443/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – Venuše Kratochvílová, fyzioterapeut – ambulantní péče, č. p. 19, 391 26 Tučapy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 2. 5. 2024
č. 413/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 25. 4. 2024
č. 385/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Petr Sejk, obor ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, T. G. Masaryka 205, 381 01 Český Krumlov
č. 383/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb - Dětské středisko Rožnov s.r.o., obor praktické lékařství pro děti a dorost, Lidická tř. 1284/231, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice
č. 359/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 11. 4. 2024
č. 348/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb - Michaela Cílková, DiS., obor dentální hygienistka, Matice školské 1786/17, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
č. 341/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace poskytovatele zdravotních služeb Praktik MM Kaplice, s.r.o.
č. 326/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Věra Veřtátová s.r.o., obor praktické lékařství pro děti a dorost, Vlkovská 310, 373 63 Ševětín
č. 325/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – Mgr. Monika Průšová, obor fyzioterapeut, Karla Čapka 2459, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
č. 317/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – MEDIPHARMA CZ s.r.o., lékárenská péče, č.p. 290, 382 76 Loučovice a nám. Míru 15, 378 25 Deštná
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 28. 3. 2024
č. 310/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Plánování v oblasti vod – zveřejnění časového plánu a programu prací
č. 297/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jekatěrina Poláková, obor praktické lékařství pro děti a dorost, Dr. Bureše 1251/9a, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
č. 289/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – Přibylová Pavla, zubní technik, Antonínská 85, Dačice II, 380 01 Dačice
č. 285/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace poskytovatele zdravotních služeb MUDr. Antonín Menzel
č. 282/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace poskytovatele zdravotních služeb MUDr. Mirka Divišová
č. 281/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Pavel Buček, zubní lékařství, Chelčického 50/1, Vnitřní Město, 397 01 Písek.
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace MUDr. Buček Pavel
č. 271/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Lenka Hányšová, obor zubní lékařství, Matice školské 1786/17, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 7. 3. 2024
č. 257/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jčk - Běleč, Bílsko, Miloňovice, Nadějkov, Radimovice u Želče, Předmíř, Olšovice, Slavonice
č. 251/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – Unilabs Pathology k.s., gynekologie a porodnictví – pouze laboratorní pracoviště cytologie, U Nemocnice 380. Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – MEDICA SEVER s.r.o., všeobecné praktické lékařství – pouze pracovně lékařské služby, Průmyslová 954, 391 11 Planá nad Lužnicí
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Antonín Menzel, obor zubní lékařství, Jiřího z Poděbrad 2064/13, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 22. 2. 2024
č. 198/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. František Souček, obor všeobecné praktické lékařství, Branišovská 1160/31, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
č. 182/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 8. 2. 2024
č. 179/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – GYN-AMB s.r.o., gynekologie a porodnictví, U Nemocnice 380, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec
č. 137/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Mirka Divišová, oftalmologie, T. G. Masaryka 205, 381 01 Český Krumlov
č. 85/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – Marie Matoušková, zubní technik, 1. máje 116/13, Vimperk II, 385 01 Vimperk
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace MUDr. Jiří Horák, ortodoncie
č. 66/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace MUDr. Milan Kuncl.
č. 65/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace V+H Dent s.r.o.
č. 64/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2025 a 2026
č. 37/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2024
č. 36/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2025 a 2026
Schválený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2024
č. 25/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený SVR PO v oblasti školství na období let 2025 a 2026
č. 98/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválené rozpočty příspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2024
č. 89/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jčk - Deštná, Kostelní Radouň, Slabčice
č. 19/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený SVR PO v oblasti sociální na období let 2025 a 2026
č. 15/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválené rozpočty příspěvkových organizací v oblasti sociální na rok 2024
č. 14/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený rozpočet PO v oblasti cestovního ruchu na rok 2024
č. 9/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví na rok 2024
č. 4/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválené rozpočty příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví na rok 2024
č. 3/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený SVR PO v oblasti kultury na období let 2025 a 2026
č. 2/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO v oblasti cestovního ruchu na období let 2025 – 2026
č. 10/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený rozpočet PO v oblasti kultury na rok 2024
č. 1/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený SVR PO v oblasti dopravy na období let 2025 a 2026
č. 1056/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený rozpočet PO v oblasti dopravy na rok 2024
č. 1055/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2024
č. 1045/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jčk - Dynín, Chlumany, Katovice, Křenovice, Vesce, Zliv
č. 844/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jčk - Čestice, Lčovice, Lnáře, Lužnice, Nerestce, Protivín, Sviny, Štěpánovice, Vlčetínec
č. 600/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jčk - Besednice, Kájov, Kamenný Újezd, Mydlovary, Nišovice, Předotice, Rovná, Rudolfov, Vráž
č. 522/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jčk - Drážov, Kestřany, Komařice, Srubec, Sudoměřice u Tábora, Zubčice
č. 359/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jčk - Chyšky, Nová Včelnice, Omlenice, Rataje, Slavče, Volfířov, Všemyslice
č. 210/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jčk - Čkyně, Chotoviny, Malšice, Rodná, Třebětice, Vlachovo Březí,
č. 45/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Albrechtice na Vltavou, Dražice, Hracholusky, Jílovice, Lomnice nad Lužnicí, Skály (okr. Strakonice), Svatá Maří, Temelín
č. 1034/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Bavorov, Dolní Hořice, Hrdějovice, Jankov, Mojné, Nové Hrady, Sepekov.
č. 927/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Borovany, Božetice Branice, Budíškovice, Dubné, Hrejkovice, Jinín, Kovářov, Malonty, Přeborov, Přeštěnice, Radomyšl, Řepeč, Volary, Zdíkov, Žabovřesky.
č. 842/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Bernartice, Lišov, Loučovice
č. 655/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Březnice, Čejetice, Dobev, Horní Dvořiště, Husinec, Opařany, Roudná, Volyně, Želeč.
č. 575/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Dřešín, Skály (okr. Písek)
č. 543/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Informace pro občany týkající se podávání stížností na poskytování zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Řípec, Čížová, Dírná, Drhovle, Křemže, Litvínovice, Nová Bystřice, Sezimovo Ústí, Vacov
č. 464/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Černá v Pošumaví, Číčenice, Čimelice, Chlum u Třeboně, Libějovice, Lom (okr. Tábor), Malenice, Netolice, Strunkovice nad Blanicí, Studená, Tálín, Veselí nad Lužnicí.
č. 416/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy