Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Detail

Nařízení JK, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje
Číslo: 3/17
Datum schválení: 17.08.2017
Platnost: 31.08.2017
Účinnost: 15.09.2017
Poznámka: ruší NK č. 1/2015