Detail

Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Radomilická mokřina
Číslo: 30/11
Datum schválení: 19.07.2011
Platnost: 01.08.2011
Účinnost: 16.08.2011
Poznámka: