Text na řeč

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem - info

Vyhledávání smluv zde

Do 30. 6. 2016 byly na internetových stránkách Jihočeského kraje a na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje uveřejňovány smlouvy uzavírané Jihočeským krajem. Zveřejnění probíhalo buď dobrovolně na základě vnitřních předpisů kraje (zejména soukromoprávní smlouvy), nebo na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (zejména dotační smlouvy a smlouvy o návratné finanční výpomoci nad 50.000 Kč).

Číslo smlouvy - název Typ smlouvy Vyvěšeno dne a Datum uzavření Subjekt ičo Subjekt název Zdroj Vlastní text
SDO/OEZI/2403/18/1
DP ÚPD 2018 425-01-008/18 Štěkeň - dodatek č. 1
Dodatek smlouvy 14.01.2021
08.01.2021
00251895 Městys Štěkeň OEZI Dokument - 123 KB
SDO/OEZI/1810/16/3
425-01-006/16 Zlatá Koruna - ÚPD I. výzva 2016 - dodatek č. 3
Dodatek smlouvy 14.01.2021
08.01.2021
00246212 Obec Zlatá Koruna OEZI Dokument - 116 KB
SDO/OEZI/2397/18/1
DP ÚPD 2018 425-01-002/18 Domanín - dodatek č. 1
Dodatek smlouvy 14.01.2021
11.01.2021
00512966 Obec Domanín OEZI Dokument - 117 KB
SDO/OZZL/323/20
kofinancování akce z FVH - Intenzifikace ČOV v obci Lažiště
Smlouva o poskytnutí dotace 14.01.2021
30.12.2020
00250520 Obec Lažiště OZZL Dokument - 349 KB
SDO/OEZI/2508/17/2
425-01-010/17 Turovec - DP ÚPD 2017 - dodatek č. 2
Dodatek smlouvy 14.01.2021
07.01.2021
00582867 Obec Turovec OEZI Dokument - 126 KB
SDO/OZZL/324/20
kofinancování akce z FVH - Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak
Smlouva o poskytnutí dotace 14.01.2021
04.01.2021
00246964 Obec Kunžak OZZL Dokument - 348 KB
SDO/OZZL/325/20
kofinancování akce z FVH - OPAŘANY - kanalizace a ČOV Pdboří
Smlouva o poskytnutí dotace 14.01.2021
04.01.2021
00252638 Obec Opařany OZZL Dokument - 519 KB
SDO/OEZI/7416/2020
KUJCP01RV47G
Smlouva o poskytnutí dotace 13.01.2021
02.09.2020
Kloc František OEZI Dokument - 1,48 MB
SDO/OEZI/5837/2020/1
KUJCP01RNDEM
Dodatek smlouvy 13.01.2021
06.01.2021
Jarolím Daniel OEZI Dokument - 356 KB
SDO/OEZI/5795/2020/1
KUJCP01QLHHM
Dodatek smlouvy 13.01.2021
06.01.2021
Maiová Jana OEZI Dokument - 1,35 MB
SDO/OEZI/7521/2020
KUJCP01QMCB2
Smlouva o poskytnutí dotace 11.01.2021
17.12.2020
Mařík Václav OEZI Dokument - 1,66 MB
SDO/OEZI/7751/2020
snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 08.01.2021
19.12.2020
Wimberský Alois OEZI Dokument - 1,57 MB
SDO/OEZI/5711/2020/1
Dodatek č. 1 - Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Dodatek smlouvy 08.01.2021
06.01.2021
Hlaváček Jiří OEZI Dokument - 301 KB
SDO/OEZI/5639/2020/1
Dodatek č. 1 - Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Dodatek smlouvy 08.01.2021
06.01.2021
Stach Jiří OEZI Dokument - 289 KB
SDO/OEZI/4961/2020/1
Dodatek č. 1 - Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Dodatek smlouvy 08.01.2021
06.01.2021
Lenz Jiří OEZI Dokument - 304 KB
SDO/OEZI/5637/2020/1
Dodatek č. 1 - Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Dodatek smlouvy 08.01.2021
06.01.2021
Troják Martin OEZI Dokument - 286 KB
SDO/OEZI/62622020/1
Dodatek č. 1 Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Dodatek smlouvy 08.01.2021
01.01.1970
Šnajdárková Jolana OEZI Dokument - 294 KB
SDO/OEZI/6014/2020/1
Dodatek č. 1 Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Dodatek smlouvy 08.01.2021
06.01.2021
Zemanová Helena OEZI Dokument - 296 KB
SDO/OEZI/7731/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III.
Smlouva o poskytnutí dotace 08.01.2021
06.01.2021
Kulhavý Petr OEZI Dokument - 1,53 MB
SDO/OEZI/5542/2020/1
Dodatek č. 1 Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Dodatek smlouvy 08.01.2021
01.01.1970
Špiroch Jaroslav OEZI Dokument - 275 KB
SDO/OEZI/5364/2020/1
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
Dodatek smlouvy 08.01.2021
06.01.2021
Husa Jiří OEZI Dokument - 263 KB
SDO/OEZI/5377/2020/1
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
Dodatek smlouvy 08.01.2021
06.01.2021
Husová Marie OEZI Dokument - 283 KB
SDO/OEZI/6147/2020/1
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
Dodatek smlouvy 08.01.2021
06.01.2021
Šimeček Karel OEZI Dokument - 288 KB
SDO/OEZI/7749/2020
KUJCP01RNQJE
Smlouva o poskytnutí dotace 08.01.2021
06.01.2021
Švejdová Kateřina OEZI Dokument - 1,40 MB
SDO/OEZI/6620/2020/1
KUJCP01QLP25
Dodatek smlouvy 07.01.2021
06.01.2021
Samec Pavel OEZI Dokument - 272 KB
SDO/OEZI/6538/2020/1
KUJCP01RNIGD
Dodatek smlouvy 07.01.2021
06.01.2021
Kashubyak Vasyl OEZI Dokument - 258 KB
SDO/OEZI/5911/2020/1
KUJCP01RND8G
Dodatek smlouvy 07.01.2021
06.01.2021
Varmuža Jiří OEZI Dokument - 294 KB
SDO/OEZI/4469/2020/1
KUJCP01RNM3E
Dodatek smlouvy 07.01.2021
06.01.2021
Žiláková Martina OEZI Dokument - 279 KB
SDO/OEZI/7747/2020
Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená
Smlouva o poskytnutí dotace 05.01.2021
17.12.2020
Bárta Jaroslav OEZI Dokument - 1,51 MB
SDO/OEZI/5733/2020/1
Dodatek_snížení emisí z lokálního vytápění domácností III.
Dodatek smlouvy 05.01.2021
17.12.2020
Podojilová Jaroslava OEZI Dokument - 299 KB