Pražský okruh

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, v rámci pokračování v odvolacím řízení o rozhodnutí Úřadu městské části Praha 22, odboru výstavby, č. j. P22 7892/2020 OV 04, sp. zn. MC22 1491/2018 OV 04, ze dne 30. 7. 2020, ve věci umístění stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1,“ spolu s povolením ke kácení dřevin a porostů, umožňuje účastníkům tohoto řízení seznámit se s následujícími podklady:

Sdělení MZ ČR ze dne 23.3.2022
Stanovisko ALFA TELECOM s.r.o. ze dne 8.4.2022
Stanovisko CoProSys a.s. ze dne 8.4.2022
Stanovisko ČEPS, a.s., ze dne 1.4.2022
Stanovisko Kolektory Praha, a.s., ze dne 19.4.2022
Stanovisko MZDR ČR ze dne 5. 5. 2022
Vyjádření CETIN a.s. ze dne 1.4.2022
Vyjádření ČD - Telematika a.s. ze dne 4. 5. 2022
Vyjádření KÚ JčK OZZL ze dne 21.3.2022
Závazné stanovisko KÚ JčK, OZZL, ze dne 29.4.2022
 


Rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj, č.j. MMR-69256-2021-31 ze dne 8.9.2021
Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101609076 ze dne 29.9.2021
Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101609080 ze dne 29.9.2021
Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101609083 ze dne 29.9.2021
Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101609086 ze dne 29.9.2021
Sdělení ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700447026 ze dne 29.9.2021
Sdělení ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700447029 ze dne 29.9.2021
Sdělení ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700447031 ze dne 29.9.2021
Sdělení ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700447034 ze dne 29.9.2021
Sdělení HS hl. m. Prahy, č.j. HSHMP 24182-2021 ze dne 6.5.2021
Sdělení KÚ JčK, č.j. KUJCK 65055-2021-2 ze dne 7.6.2021
Sdělení MěÚ v Říčanech, č.j. 520187-2021-MURI-OŽP-905 ze dne 17.12.2021
Sdělení MMR ČR, č.j. MMR-58169-2021-81 ze dne 6. 8. 2021
Sdělení MO ČR, č.j. MO 369674-2021-1150 ze dne 8.12.2021
Sdělení OÚ Nupaky, č.j. 873-21-Ch ze dne 24.8.2021
Sdělení Policie ČR, KŘP hl. m. Prahy, č.j. KRPA-212783-1-ČJ-2021-0000DŽ
Sdělení Policie ČR, KŘP StřK, č.j. KRPS-57320-8-ČJ-2018-011406 ze dne 13.9.2021
Sdělení Telco Pro Services, a.s., zn. 0201308231 ze dne 29.9.2021
Sdělení Telco Pro Services, a.s., zn. 0201308234 ze dne 29.9.2021
Sdělení Telco Pro Services, a.s., zn. 0201308237 ze dne 29.9.2021
Sdělení Telco Pro Services, a.s., zn. 0201308240 ze dne 29.9.2021
Sdělení ÚMČ Praha 15, č.j. 37609-2021-OD-JHr ze dne 23.8.2021
Sdělení ÚMČ Praha 15, č.j. ÚMČ P15 54886-2021-OŽP-LJe ze dne 16.11.2021
Sdělení ÚMČ Praha 22, zn. P22 14630-2021 OŽPD 03 ze dne 7.12.2021
Sdělení ÚMČ Praha-Kralovice, č.j. MCPKRAL-0545-2021 ze dne 24.8.2021
Stanovisko ČD - Telematika a.s., zn. 1202118812 ze dne 30.9.2021
Stanovisko Drážního úřadu, zn. MP-SOP0922-21-2-Kr, DUCR-23011-21-Kr, ze dne 28.4.2021
Stanovisko KÚ JčK, č.j. KUJCK 62779-2021 ze dne 1.6.2021
Stanovisko KÚ JčK, č.j. KUJCK 72640-2021 OZZL-Hk ze dne 1.10.2021
Stanovisko KÚ JčK, č.j. KUJCK 72641-2021 OZZL-Hk ze dne 1.10.2021
Stanovisko KÚ StřK, č.j. 101460-2021-KUSK ze dne 4.10.2021
Stanovisko KÚ StřK, č.j. 101944-2021-KUSK-DOP-Bry ze dne 19.8.2021
Stanovisko MD ČR, č.j. MD-14985-2021-930-3 ze dne 25.5.2021
Stanovisko MD ČR, č.j. MD-15969-2021-130-3 ze dne 23.6.2021
Stanovisko MéÚ v Říčanech, č.j. 428217-2021-MURI-OUPRR-493 ze dne 12.10.2021
Stanovisko MěÚ v Říčanech, č.j. 431258-2021-MURI-OUPRR-493 ze dne 13.10.2021
Stanovisko MěÚ v Říčanech, č.j. 460713-2021-MURI-OSAD ze dne 2.11.2021
Stanovisko MHMP, č.j. MHMP 1465074-2021 ze dne 17.9.2021
Stanovisko MHMP, č.j. MHMP-1453568-2021-O4-Šv ze dne 15.9.2021
Stanovisko MHMP, č.j. MHMP-968114-2021-O4-Kf ze dne 30.6.2021
Stanovisko ministra vnitra, č.j. MV-123642-3-SO-2021 ze dne 31.8.2021
Stanovisko ministra životního prostředí, č.j. MZP-2021-430-406 ze dne 26.10.2021
Stanovisko ministra životního prostředí, č.j. MZP-2021-430-422 ze dne 8.11.2021
Stanovisko MMR ČR, č.j. MMR-30574-2021-81 ze dne 29.4.2021
Stanovisko MÚ v Říčanech, č.j. 395669-2021-MURI-OŽP-00354 ze dne 4.10.2021
Stanovisko MV ČR, č.j. MV-116583-11-PO-PRE-2021 ze dne 7.9.2021
Stanovisko MV ČR, č.j. MV-57887-2-OBP-2021 ze dne 9.4.2021
Stanovisko MZDR ČR, č.j. MZDR 22987-2021-5-OVZ ze dne 14.12.2021
Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., zn. PVL-69348-2021-410 ze dne 8.10.2021
Stanovisko PREdistribuce, a.s., prodloužení platnosti do 31.12.2022
Stanovisko Správy železnic, s.o., zn. S 885-U-AS-36901-2021-SŽ-OŘ ze dne 18.10.2021
Stanovisko ÚMČ Praha 15, č.j. ÚMČ P15 37608-2021-OŽP-VVa ze dne 2.9.2021
Stanovisko ÚMČ Praha 21, č.j. UMCP21-06113-2021-OZPD-Vrb ze dne 6.5.2021
Stanovisko ÚMČ Praha 22, č.j. P22 14393-2021 OV 05 ze dne 5.1.2022
Stanovisko ÚMČ Praha 22, zn. P22 10736-2021 OŽPD 01 ze dne 2.9.2021
Stanovisko ÚMČ Praha-Běchovice, č.j. MCPB 2073-2021-02, doručené dne 1.9.2021
Stanovisko ÚMČ Praha-Nedvězí, č.j. 0538-2021 MCPNEDVEZI ze dne 15.9.2021
Stanovisko Úřadu pro civilní letectví, č.j. 004332-21-701 ze dne 22.4.2021
Stanovisko Úřadu pro civilní letectví, č.j. 7220-21-701 ze dne 19.7.2021
Usnesení MMR ČR, č.j. MMR-45019-2021-81 ze dne 7.5.2021
Usnesení MMR ČR, č.j. MMR-58168-2021-81 ze dne 9.7.2021
Usnesení MZČR, č.j. 18638-2021-MZE-15111 ze dne 6.4.2021
Usnesení MZE ČR, č.j. MZE-36547-2021-15111 ze dne 24.6.2021
Usnesení MŽP ČR, č.j. MZP-2021-500-968 ze dne 22.4.2021
Usnesení ředitele KÚ JčK, č.j. KUJCK 94538-2021 ze dne 10.9.2021
Vyjádření - Posouzení vlivu aktualizace intenzit dopravy
Vyjádření 1.SčV, a.s., zn. TÚŘ-O21800062758-21 ze dne 6.9.2021
Vyjádření ABAK, spol. s r.o. (újezd.net), zn. 2085-18 SS ze dne 22.10.2021
Vyjádření Ateliéru projektování inženýrských staveb s.r.o., ze dne 20.10.2021
Vyjádření Ateliéru projektování inženýrských staveb s.r.o., ze dne 26.7.2021
Vyjádření Ateliéru projektování inženýrských staveb s.r.o., ze dne 4.8.2021
Vyjádření Ateliéru projektování inženýrských staveb s.r.o., ze dne 6.9.2021
Vyjádření CNL INVEST s.r.o., ze dne 3.9.2021
Vyjádření Cznet s.r.o., č.j. 210101892 ze dne 16.9.2021
Vyjádření Českých drah, a.s., č.j. 1862-2021 ze dne 8.9.2021
Vyjádření Českých radiokomunikací a.s., zn. UPTS-OS-284217-2021 ze dne 3.9.2021
Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn. 210-001118347687-21 ze dne 23.9.2021
Vyjádření Dial Telecom, a.s., zn. PH943394 ze dne 6.9.2021
Vyjádření FRAMAKA, s.r.o., e-mail ze dne 8.9.2021
Vyjádření HS hl. m. Prahy, č.j. HSHMP 49439-21 ze dne 9.8.2021
Vyjádření iLine s.r.o., č.j. 7207 ze dne 29.11.2021
Vyjádření Lesů České republiky, s.p., č.j. LCR944-078000-2021 ze dne 6.10.2021
Vyjádření MD ČR, č.j. MD-14985-2021-930-5 ze dne 12.8.2021
Vyjádření MěÚ v Říčanech, č.j. 342970-2021-MURI-OUPRR-271 ze dne 30.8.2021
Vyjádření MHMP, č.j. MHMP 1325332-2021 ze dne 9.9.2021
Vyjádření MHMP, č.j. MHMP 1918176-2021 ze dne 25.11.2021
Vyjádření Nej.cz s.r.o., zn. VYJNEJ-2021-05628-01 ze dne 6.9.2021
Vyjádření Optiline a.s., zn. 1412102127 ze dne 17.9.2021
Vyjádření Planet A, a.s., ze dne 7.10.2021
Vyjádření Pražské teplárenské a.s., zn. MJAN-2504-2021 ze dne 7.9.2021
Vyjádření SITEL, spo. s r.o., zn. 1112103744 ze dne 20.9.2021
Vyjádření SITEL, spol. s r.o., zn. 1112103744-LL ze dne 12.10.2021
Vyjádření Technologie hlavního města Prahy, a.s., č. VPD-02835-2021 ze dne 2.9.2021
Vyjádření Telia Carrier Czech Republic a.s., zn. 1312102210 ze dne 17.9.2021
Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., zn. PPL211014-01 ze dne 14.10.2021
Vyjádření T-Moble Czech Republic a.s., č.j. E44320-21 ze dne 2.9.2021
Vyjádření ÚMČ Praha 15, č.j. 32659-2020-OD-MBa ze dne 21.7.2021
Vyjádření ÚMČ Praha 21, č.j. UMCP21-18045-2021-OŽPD-Sve ze dne 2.12.2021
Vyjádření ÚMČ Praha 22, č.j. P22 6282-2021 OV 05 ze dne 20.5.2021
Vyjádření ÚMČ Praha-Dubeč, č.j. CJ 00456-2021 MCPDUB-2 ze dne 20.5.2021
Vyjádření ÚMČ Praha-Kolovraty, zn. CJ 1617-2021 MCKOLOVRATY-02 ze dne 21.5.2021
Vyjádření ÚVT Internet s.r.o., č.j. 21275828 ze dne 1.10.2021
Vyjádření Veolia Energie ČR, a.s., zn. REVE-20210903-003-ES ze dne 6.9.2021
Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., zn. 210902-1353332675 ze dne 2.9.2021
Sdělení ÚMČ Praha 22, č.j. P22 932-2022 OV 05 ze dne 25.1.2022


Kontaktní osoba: Bc. Petr Vítek, tel.: 386 720 400, e-mail: vitek@kraj-jihocesky.cz