Usnesení

Jednání číslo JEDN-Z-23/2022 ze dne 15.12.2022

Pozvánka včetně programu jednání Návrhy (podkladové materiály) Usnesení Zápis (včetně příloh usnesení) Hlasování Zvukové záznamy Audiovizuální záznamy Živé audiovizuální vysílání

Návrhy (podkladové materiály)Zpět
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz