Usnesení

Roky

Materiály pro jednání jsou zveřejněny v přiměřeném rozsahu a v upravené podobě v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů; plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu Jihočeského kraje.

Podkladové materiály u bodů programu jednání, u kterých je uvedeno "dodatečně" a "nový bod", budou zveřejněny po projednání.Zpět
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz