Text na řeč

Metodická pomoc

Účetnictví státu a účetní závěrka

Metodická podpora v oblasti účetnictví státu - obce a DSO

MP_28_OEKO_změna_č. 14 vloženo: 20.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 13 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 12 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 11 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 10 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 9 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 8 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 7 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 6 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 5 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 4 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 3 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 2 vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 1 vloženo: 22.03.2019
MP_22_OEKO_změna č._15 vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._14 vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._13 vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._12 vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._11 vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._10 vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._9 vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._8 vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._7 vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._6 vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._5 vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._4 vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._3 vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._2 vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._1 vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._0 vloženo: 29.11.2019

 

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Ročárková, e-mail: rocarkova@kraj-jihocesky.cz


Problematika DPH

MP/73/OEKO Evidence a účtování DPH - změna č. 10

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Chumanová, e-mail: chumanova@kraj-jihocesky.cz


Pravidla pro užívaní atributů nástroj a prostorová jednotka

MP/70/OEKO Pravidla pro užívání nových atributů nástroj a prostorová jednotka změna č. 5

Kontaktní osoba: Ing. Michaela Zárubová, e-mail: zarubova@kraj-jihocesky.cz


Metodická pomoc oddělení přezkumu a metodiky hospodaření


Zprávy oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí o poskytování metodické pomoci územním samosprávným celkům a dobrovolným svazkům obcí Jihočeského kraje

Zpráva za rok 2018 vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2017 vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2016 vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2015 vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2014 vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2013 vloženo: 18.04.2019

Řízení rizik spojených s hospodařením obce, praktická příručka pro starosty obcí

Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Bednář, e-mail: bednar@kraj-jihocesky.cz


Pracovní pomůcka k inventarizaci majetku a závazků územních celků JčK za rok 2020

Pracovní pomůcka

Kontaktní osoba: Ing. Hana Masojídková, e-mail: masojidkova@kraj-jihocesky.cz