Metodická pomoc

PŘÍSPĚVEK NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY PRO OBCE NA ROK 2024

Rozdělení příspěvku na výkon státní správy do úrovně jednotlivých obcí vychází z parametrů vládního zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024.

Toto rozdělení je součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2024.

S konkrétním objemem dotace, se způsobem a s termíny jejího rozesílání budou všechny obce jednotlivě seznámeny v lednu 2024. 

Kontaktní osoba: Bc. Monika Wolfová, e-mail: wolfova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 331


Účetnictví státu a účetní závěrka

Metodická podpora v oblasti účetnictví státu - obce a DSO

MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO - změna č. 15 (6.12 MB)
MP_28_OEKO_změna_č. 14 (907.88 KB) vloženo: 20.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 13 (5.78 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 12 (5.69 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 11 (5.31 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 10 (778.13 KB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 9 (5.34 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 8 (6.17 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 7 (6.17 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 6 (6.13 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 5 (5.92 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 4 (3.81 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 3 (4.29 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 2 (650.65 KB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 1 (4.07 MB) vloženo: 22.03.2019
MP/25/OEKO Pravidla pro předkládání účetních a finančních výkazů obcemi a DSO v roce 2024 – změna č. 23 (450.71 KB)
MP_25_OEKO_změna č. 17 (695.05 KB) vloženo: 16.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 16 (140.23 KB) vloženo: 16.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 15 (471.72 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 14 (487.57 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 13 (418.38 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 12 (488.64 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 11 (134.4 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 10 (464.62 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 9 (415.95 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 8 (122.21 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 7 (410.5 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 6 (406.21 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 5 (394.36 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 4 (95.79 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 3 (492.87 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 2 (369.59 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 1 (329.8 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 0 (111.51 KB) vloženo: 14.08.2019
MP/22/OEKO Účetní závěrka obcí a DSO (637.13 KB)
MP_22_OEKO_změna č._15 (196.14 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._14 (580.94 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._13 (567.64 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._12 (620.4 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._11 (624.44 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._10 (194.41 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._9 (669.56 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._8 (1.03 MB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._7 (348.07 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._6 (334.34 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._5 (333.91 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._4 (93.21 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._3 (309.29 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._2 (308.17 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._1 (275.34 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._0 (226.65 KB) vloženo: 29.11.2019

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Ročárková, e-mail: rocarkova@kraj-jihocesky.cz


Problematika DPH


Kontaktní osoba: Ing. Jitka Chumanová, e-mail: chumanova@kraj-jihocesky.cz


Pravidla pro užívaní atributů nástroj a prostorová jednotka

MP/70/OEKO Pravidla pro užívání nových atributů nástroj a prostorová jednotka změna č. 6

Kontaktní osoba: Ing. Michaela Zárubová, e-mail: zarubova@kraj-jihocesky.cz


Metodická pomoc oddělení přezkumu a metodiky hospodaření


Zprávy oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí o poskytování metodické pomoci územním samosprávným celkům a dobrovolným svazkům obcí Jihočeského kraje

Zpráva za rok 2022 (597.23 KB)
Zpráva za rok 2020 a 2021 (661.12 KB) vloženo: 30.06.2022
Zpráva za rok 2019 (436.72 KB) vloženo: 08.07.2020
Zpráva za rok 2018 (678.64 KB) vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2017 (335.05 KB) vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2016 (639.89 KB) vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2015 (995.6 KB) vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2014 (678.66 KB) vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2013 (758.77 KB) vloženo: 18.04.2019

Řízení rizik spojených s hospodařením obce, praktická příručka pro starosty obcí

Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Bednář, e-mail: bednar@kraj-jihocesky.cz


Pracovní pomůcka k inventarizaci majetku a závazků územních celků JčK za rok 2023

Pracovní pomůcka

Kontaktní osoba: Ing. Hana Masojídková, e-mail: masojidkova@kraj-jihocesky.cz