Usnesení

Jednání číslo JEDN-Z-17/2022 ze dne 19.05.2022

Pozvánka včetně programu jednání
Návrhy (podkladové materiály)
Usnesení
Zápis (včetně příloh usnesení)
Hlasování
Zvukové záznamy
Audiovizuální záznamy
Živé audiovizuální vysílání
 Přítomnost
 Poslední hlasování
 Technické protokoly o hlasování

Zvukové záznamy

2022_05_19_dopoledne.mp3 Zpět
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz