Usnesení

Jednání číslo JEDN-Z-4/2021 ze dne 11.02.2021

Pozvánka včetně programu jednání
Návrhy (podkladové materiály)
Usnesení
Zápis (včetně příloh usnesení)
Hlasování
Zvukové záznamy
Audiovizuální záznamy
Živé audiovizuální vysílání
 Přítomnost
 Poslední hlasování
 Technické protokoly o hlasování

Audiovizuální záznamy

Zpracování osobních údajů zastupitelů, úředníků krajského úřadu, třetích osob z řad veřejnosti, které na zasedání vystupují, i těch, jichž se projednávané body týkají, je zákonné dle GDPR, čl. 6, písm. c, e, f. Osobní údaje všech osob přítomných a aktivně vystupujících na zasedání, zachycené v záznamu, lze zveřejnit (při respektování práva na ochranu osobnosti), avšak maximálně v rozsahu určeném zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě. Osobní údaje třetích osob, které zaznějí při projednávání jednotlivých bodů, se anonymizují. Zveřejňování těchto záznamů slouží zejména k přesnému a úplnému informování veřejnosti o činnosti kraje a naplnění principu transparentnosti veřejné správy. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete v sekci Ochrana osobních údajůZpět
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz