Usnesení

Jednání číslo JEDN-Z-4/2021 ze dne 11.02.2021

Pozvánka včetně programu jednání
Návrhy (podkladové materiály)
Usnesení
Zápis (včetně příloh usnesení)
Hlasování
Zvukové záznamy
Audiovizuální záznamy
Živé audiovizuální vysílání
 Přítomnost
 Poslední hlasování
 Technické protokoly o hlasování

Hlasování

Hlasovani.zip Zpět
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz