V Senátu byl vyhlášen 27. ročník soutěže Vesnice roku  

Letošní ročník soutěže Vesnice roku byl vyhlášen! Stalo se tak právě dnes, 30. března 2023, a to v prostorách Senátu PČR. Od této chvíle až do 28. dubna se obce mohou do soutěže přihlásit. V roce 2022 vyhrály jihočeské kolo Albrechtice nad Vltavou. Mezi další vítězné obce z minulých let patří například Svatý Jan nad Malší, Řepice, Kovářov a celá řada dalších. 

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. "Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova," řekl náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro oblast venkova Pavel Hroch. Dodal, že důležitá je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života. "Na obcích to prostě žije, lidé mají k sobě blíž, udržují tradice a zvyky. Když se o Velikonocích s dětmi rozhodnete jít koledovat, tak do města asi nepůjdete. Vždycky popojedete někam na ves. Znám spoustu obcí, kde společenský život funguje perfektně, řekl bych až vzorně, a byla by škoda se s tím nepochlubit," dodal Hroch a vybídl starosty obcí k účasti.
 
Do soutěže Vesnice rolku 2023 se může přihlásit obec (město či městys) vesnického charakteru do 7 500 obyvatel, která má zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce. "Porota udílí zlatou stuhu za vítězství v krajském kole, modrou za společenský život, bílou za činnost mládeže, zelenou za péči o zeleň a životní prostředí a oranžovou za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Dále se udílí celá řada diplomů," uzavřel náměstek Hroch.
 
Více informací na https://www.vesniceroku.cz/

30.03.2023 Bc. David Hocke