Text na řeč

Pravidla, směrnice a zásady

3/20 - Statut Krajského investičního fondu - detail

5/20 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek JK a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi - detail

1/20 - Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory - detail

2/18 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek JK a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi - detail

3/18 - Metodický pokyn - Příručka pro publicitu v rámci dotací Jihočeského kraje - detail

1/17 - Statut Krajské výběrové komise Programu obnovy venkova Jihočeského kraje - detail

3/16 - Směrnice Rady Jihočeské kraje k řešení případů porušení rozpočtové kázně a finančních oprav v rámci Jihočeského kraje - detail

2/16 - Statut Fondu stavebního řádu (FSŘ) - detail

1/16 - Statut Fondu vodního hospodářství - detail

6/15 - Zásady jednotného vizuálního stylu a pravidla pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje - detail