Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Detail

Zásady pro zadávání veřejných zakázek JK a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi
Číslo: 2/18
Datum schválení: 19.07.2018
Platnost: 19.07.2018
Účinnost: 01.08.2018
Poznámka: