Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Detail

Zásady jednotného vizuálního stylu a pravidla pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje
Číslo: 6/15
Datum schválení: 27.08.2015
Platnost: 27.08.2015
Účinnost: 27.08.2015
Poznámka: