Usnesení

Jednání číslo JEDN-Z-30/2023 ze dne 09.11.2023

Pozvánka včetně programu jednání
Návrhy (podkladové materiály)
Usnesení
Zápis (včetně příloh usnesení)
Hlasování
Zvukové záznamy
Audiovizuální záznamy
Živé audiovizuální vysílání
 Přítomnost
 Poslední hlasování
 Technické protokoly o hlasování

Pozvánka včetně programu jednání

POZVANKA.pdf Zpět
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz