Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Usnesení

Jednání číslo JEDN-Z-11/2018 ze dne 22.02.2018

Pozvánka včetně programu jednání
Návrhy (podkladové materiály)
Usnesení
Zápis (včetně příloh usnesení)
Hlasování
Zvukové záznamy
Audiovizuální záznamy
Živé audiovizuální vysílání
 Přítomnost
 Poslední hlasování
 Technické protokoly o hlasování

Zvukové záznamy

20180222_dopoledne.mp3  20180222_odpoledne.mp3 Zpět
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz