Usnesení

Jednání číslo JEDN-Z-19/2022 ze dne 15.08.2022

Pozvánka včetně programu jednání Návrhy (podkladové materiály) Usnesení Zápis (včetně příloh usnesení) Hlasování Zvukové záznamy Audiovizuální záznamy Živé audiovizuální vysílání

Návrhy (podkladové materiály)



Zpět
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz