Zástupci samospráv se vzdělávali v oblasti plánování veřejných prostranství

V úterý 29. března se ve Strmilově uskutečnil seminář na téma veřejná prostranství, kterého se zúčastnilo téměř 40 zástupců samospráv a dalších zájemců o problematiku. Dopolední část zajišťovaly odbornice z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, které představily vlastní Metodiku plánování veřejných prostranství malých obcí. Dále byli účastníci seznámeni s celkovým procesem přeměny prostranství a s novými technologiemi, které lze při plánování využít. Nebyly opomenuty ani estetické hodnoty veřejných prostranství a téma, které zástupce samospráv velmi zajímalo, a to efektivní zapojení veřejnosti do procesu plánování a realizace veřejného prostranství. Na toto téma se mezi zúčastněnými rozvinuta bohatá diskuse, kde si zejména starostové obcí předávali své praktické zkušenosti.

Po obědové pauze následovala procházka Strmilovem, při které byla zhodnocena vybraná místní veřejná prostranství. Jednalo se o relativně nedávno vybudovaný park U Koule a kulturní dům, který na svou přestavbu ještě čeká. Příběhy těchto míst a dalších aktivity města Strmilov ve smyslu „smartvillage“ pak účastníkům přiblížila paní Sedláková ze stavebního oddělení místního úřadu. 

V odpoledním programu pak byla panem Adensamem z Centra pro regionální rozvoj ČR představen Integrovaný regionální operační program 2021-2027, v rámci kterého bude možno nově podpořit i revitalizaci veřejných prostranství měst a obcí.

Další velmi inspirativní příspěvek poskytl pan Sedláček, bývalý starosta obce Křižánky, který v programu SketchUp sám navrhl veřejné prostranství ve své obci. K úpravám se vyjadřovali přímo místní a finální návrh byl i skutečně zrealizován.

V dalším bodě programu představili zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje mapovou aplikaci Geoportál Jihočeského kraje. Ta obsahuje nejen mapy, ale i prostorová data, tyto informace mohou pak obce využívat při plánování. Na závěr semináře byly představeny technologie, které jsou Krajským úřadem využívány při správě území měst a obcí.

Seminář byl uspořádán Regionální rozvojovou agenturou jižních Čech jako součást cyklu vzdělávání pro představitele samospráv, který je realizován v rámci projektu DigiVill. Projekt DigiVill je spolufinancován z programu Interreg V – A Rakousko-Česká republika 2014 - 2020 a z rozpočtu Jihočeského kraje. Další semináře jsou plánovány v průběhu května, tematicky se zaměří na komunikaci obce s občany a tipy na vylepšení obecního webu. V případě zájmu o tyto semináře se obraťte na RERA a.s, info@rera.cz
 

13.04.2022 Bc. David Hocke