Zahájení projektu "Venkovské památky" se v Holašovicích zúčastnil i 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Talíř

Ve čtvrtek 14. října 2021 se konala v Holašovické hospodě zahajovací konference k novému projektu „Venkovské památky/Ländliche Denkmäler“. Ten je podpořen přeshraničním programem INTERREG V-A Rakousko-ČR 2014-2020. Úvodní slovo pronesl 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Talíř. Dále účastníky přivítal starosta hostitelské obce Jankov-Holašovice Jan Jílek. 

Hlavními body programu bylo představení samotného projektu, které přednesl zástupce Lead-partnera projektu Jihočeská Silva Nortica Pavel Hložek, a prezentace průběžných výsledků studie, které přednesla Darya Haroschka z Dunajské university v Kremsu. Další příspěvek měl Andreas Schwarzinger, ředitel Walviertel Tourismus. Tématem byly poznatky z pandemie koronaviru pro práci v cestovním ruchu. Na podobné téma hovořila i Oľga Königová, ředitelka Vysočina Tourism, a Zdenka Nosková, předsedkyně Svazu venkovské turistiky a agroturistiky. 

Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti na malých venkovských památkách a jejich větší propagace na veřejnosti. Projekt navazuje na předchozí úspěšný projekt „Památky žijí“, který podporoval návštěvnost hradů, zámků a klášterů. Záměrem obou projektů je rozptýlit návštěvníky po krajině, ukázat jim cestu z velkých návštěvních center do míst méně navštěvovaných – k venkovským památkám, selskému baroku, mlýnům, tvrzím, zříceninám, křížovým cestám, kulturním a přírodním památníkům v krajině apod.

18.10.2021 Bc. David Hocke