Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení JK, kterým se vydává aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší JK
nařízení kraje
Číslo: 1\8
Datum schválení: 29.07.2008
Platnost od: 13.08.2008
Účinnost od: 28.08.2008
Publikováno 13.08.2008 ve věstníku Jč. kraje částka 2 ročník 8