Veřejnost si díky výstavě připomene dosavadní podporu z Unie

Významnou podporu z Evropské unie, z níž do jižních Čech dosud plynuly miliardy korun ve formě dotací, si bude moci připomenout veřejnost. Během letošního března bude v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích zpřístupněna výstava představující projekty podpořené z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad (ROP Jihozápad). 

Návštěvníci budovy krajského úřadu v ulici U Zimního stadionu si tak budou moci připomenout významné stavby, které přispěly ke zlepšení dopravy, k rozvoji měst nebo k podpoře cestovního ruchu. „Máme připraveno dvanáct panelů s popisem a fotografiemi konkrétních projektů. Veřejnost se v rámci výstavy bude moci blíže seznámit například s půdní vestavbou Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci, s výstavbou pavilonu Dětského oddělení Nemocnice České Budějovice, s rekonstrukcí věže Děkanského kostela v Písku a dalšími projekty,“ uvedla ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Michaela Šímová.

Díky Regionálnímu operačnímu programu Jihozápad, jehož smyslem byla v uplynulých letech podpora dopravní infrastruktury, rozvoj měst, obcí a cestovního ruchu, plynulo do Jihočeského a Plzeňského kraje z Evropské unie zhruba 18 miliard korun. „V rámci ROP Jihozápad bylo v období 2007–2014 předloženo celkem 3430 projektových žádostí v celkové hodnotě za téměř 55 miliard korun. Celkem bylo podpořeno 1147 projektů, jejichž příjemcům bylo proplaceno více než 17,9 miliard korun. Z toho vyplývá, že pokud by ROP Jihozápad disponoval trojnásobným množstvím přidělených finančních prostředků, mohl by vyhovět všem žadatelům. Rámcově putovalo nejvíce financí do dopravní infrastruktury, dále na rozvoj měst a obcí a v neposlední řadě byl podpořen cestovní ruch,“ řekla Michaela Šímová.

Jednu z největších dotací získal například projekt Zanádražní komunikace v Českých Budějovicích. „Záměrem její výstavby bylo zlepšit dopravní situaci ve městě. Zároveň je tato komunikace do budoucna plánovaná i jako výpadovka na dálnici. Jedná se o komunikaci dlouhou zhruba 4,5 kilometru, jejíž součástí bylo pět projektů podpořených z ROP Jihozápad částkou vyšší než 500 milionů korun. S výstavbou zanádražní komunikace souvisí i projekt s názvem Zanádražní komunikace – 4. etapa, díky němuž vznikly v roce 2014 chodníky a veřejné plochy u této silnice. Ve stejném roce byla podpořena také výstavba cyklostezky podél zanádražní komunikace,“ uvedl František Konečný, náměstek českobudějovického primátora.

 V rámci regionu je pak viditelná řada projektů z oblasti cestovního ruchu. „Jmenujme například Muzeum vltavínů v Českém Krumlově, tamní synagoga, rekonstruovaný hrad v Soběslavi, jindřichohradecký zámek a dále modernizace jihočeských nemocnic, škol i domovů pro seniory,“ doplnil první náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Josef Knot.

25.02.2019 Bc. David Hocke