Technické památky v příhraničí znovu ožijí

Zvýšit povědomí o technických skvostech česko-rakouského příhraničí má za cíl projekt, který se v těchto měsících v Jihočeském kraji a Rakousku rozbíhá. V česko-rakouském příhraničí se totiž nachází velké množství technických památek, které mají vzhledem ke společné historii často podobný technický základ a aby neupadly v zapomnění, představí projekt MonumTech část z těchto památek jako nový produkt cestovního ruchu. 

Ve čtvrtek 12. srpna 2021 zorganizovala Regionální rozvojová agentura jižních Čech – RERA a.s setkání zástupců projektových i strategických partnerů česko-rakouského projektu Společný vznik a historie, současnost i budoucnost technických památek česko-rakouského příhraničí. Cílem společného workshopu v prostorách Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích bylo stanovit kategorie památek, kterých se bude popularizace týkat. Zmiňovaná VŠTE je zároveň jedním z partnerů projektu, který do projektu přinese porovnání technologických možností konstrukcí před sto lety a nyní. ,,Zároveň chceme využít 3D modelování u památek, u kterých je v současné době stavební rekonstrukce téměř nemožná, a přesto ji se současnými technologickými možnostmi dokážeme v podstatě oživit,“ dodává rektor VŠTE Vojtěch Stehel.

Téma technických památek z hlediska přeshraniční spolupráce považuje za velmi zajímavé i Patrik Červák, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje, který od projektu očekává cenné výstupy mapování a dokumentace technického kulturního dědictví regionu, které může Krajský úřad Jihočeského kraje dále využívat ve své vlastní činnosti v oblasti památkové péče. „Za přínosnou považuji i propagaci technických památek, která může přispět ke zlepšení informovanosti veřejnosti o tomto segmentu kulturního dědictví, a velmi vítám i vzájemnou výměnu zkušeností a přeshraniční diskuse o možnostech ochrany technických památek nebo jejich využití v cestovním ruchu“, doplnil Patrik Červák.

Podle Tomáše Cílka, ředitele RERA a.s. a hlavního koordinátora projektu, probíhala příprava koncepce projektu od úvodní myšlenky téměř rok a veřejnost se může těšit na televizní reportáže o jednotlivých památkách z obou regionů nebo třeba na nové tematické mapové podklady pro turisty. Projekt potrvá do konce roku 2022. 

Projekt MonumTech (číslo projektu ATCZ261) je realizován v rámci Operačního programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Vedoucím realizátorem projektu je Regionální rozvojová agentura jižních Čech - RERA a.s., která již více než 20 let připravuje a řídí projekty se zaměřením na přeshraniční a mezinárodní spolupráci v Jihočeském kraji. Dalšími partnery jsou Universität für Weiterbildung Krems, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Národní památkový ústav. Jako strategičtí partneři se do projektu dále zapojili Krajský úřad Jihočeského kraje – Odbor kultury a památkové péče, Úřad Země Dolního Rakouska – oddělení památkové péče, TICCIH Austria a Waldviertel Akademie. Více informací o projektu naleznete na webu RERA a.s.: http://www.rera.cz/mezinarodni-projekty/#MonumTech
 

17.09.2021 Bc. David Hocke