Setkání hejtmana Jihočeského kraje a ředitele České pošty - problém s doručováním poštovních zásilek

V předešlých dnech se objevila v médiích informace o potížích s doručováním poštovních zásilek v některých obcích na Českobudějovicku a Českokrumlovsku, zejména v obci Vrábče, městysu Křemže a obci Boršov nad Vltavou. Na hejtmana kraje, Martina Kubu, se z toho důvodu obracelo mnoho občanů i představitelů dotčených obcí se žádostí o pomoc při řešení této situace. 

Proto se dnešního dne, 2. 8. 2023, uskutečnila na Krajském úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích schůzka mezi hejtmanem Jihočeského kraje Martinem Kubou a ředitelem České pošty, s. p., Miroslavem Štěpánem, na níž ředitel České pošty informoval hejtmana kraje o učiněných opatřeních, a to jak v oblasti co nejrychlejšího dodání aktuálně nedoručených zásilek, tak v oblasti zamezení opakování podobné situace v budoucnu. 

Podle ředitele České pošty došlo ze strany vedení českobudějovické pobočky k manažerským pochybením v oblasti řízení interních procesů v kombinaci s nedostatkem personálních kapacit. V současné době probíhá intenzivní náborová akce potřebného personálu a tak by měl být tento problém  do budoucna vyřešen. 

Za vzniklou situaci se chci všem občanům, kterých se výpadek v doručování dotkl, omluvit a mohu říci, že uděláme vše pro to, aby se tato situace již neopakovala,“ sdělil generální ředitel České pošty s tím, že nedoručená pošta by měla být dodána všem adresátům do konce tohoto týdne. 

Jsem rád, že vedení České pošty si je tohoto problému vědomo, činí všechny potřebné kroky k nápravě a věřím, že se uvedenou situaci podaří v krátké době vyřešit. S panem ředitelem jsme se navíc dohodli na spolupráci a dalším monitoringu situace s doručováním nejen v dotčených obcích,“ uvedl hejtman kraje.
 

02.08.2023 Bc. David Hocke