Proplácení kompenzačního příspěvku za ubytování osob z Ukrajiny

Od minulého týdne začal Jihočeský kraj uzavírat smlouvy s ubytovateli, kteří poskytují bezplatně ubytování ukrajinským uprchlíkům, kterým bylo uděleno vízum dočasné ochrany. Protože ubytování probíhalo logicky v prvních týdnech více způsoby, je postup uzavírání smluv mezi krajem a ubytovateli rozdělen do těchto skupin. 

1.    skupina – místo ubytování bylo uprchlíkům přiděleno krajem na krajském koordinačním centru na letišti v Plané u Českých Budějovic a ubytovatel bude dál ubytovávat. 
2.    skupina – místo ubytování zajistil uprchlíkům sám ubytovatel, nebo jej zprostředkovala jiná osoba (např. nezisková organizace, církev) a ubytovatel bude dál ubytovávat. 
3.    skupina – místo ubytování je v majetku obcí.

V řešení je proplácení kompenzačního příspěvku pro ubytovatele, kteří ubytování ukončili nebo ukončí do 30. 4. 2022. Nabídky na nové ubytování a podrobnější informace k proplácení kompenzačního příspěvku za ubytování osob z Ukrajiny jsou dostupné na webových stránkách Jihočeského kraje ve speciálním odkazu zde.  

Žádáme všechny ubytovatele, kteří spadají do 2. skupiny, aby vyplnili co nejdříve formulář k žádosti o kompenzační příspěvek. Kraj by rád uzavřel všechny smlouvy co nejdříve, aby mohl následně začít s pravidelným proplácením příspěvků. Je potřebné, aby ubytovatelé zodpovědně vedli přehledy bezplatně ubytovaných osob a zapisovali jejich příchody a odchody do/z místa ubytování v centrální databázi HUMPO. 

14.04.2022 Bc. David Hocke