Ozbrojený útočník ve škole - projekt prevence útoku ve školním prostředí má novinku

Preventivní projekt „Ozbrojený útočník ve škole“ představuje veřejnosti na dnešní tiskové konferenci své velmi dynamické pokračování. V třetím roce realizace projektu tým vytvořil nový materiál k tomuto závažnému tématu, a to formou série instruktážních filmů. Filmy jsou určeny pracovníkům základních a středních škol v rámci Jihočeského kraje. Pracovat s tímto interaktivním materiálem začnou od letošního roku v Jihočeském kraji policejní preventisté a instruktoři. Jako příklad dobré praxe bude tato nová metodika se základním zaškolením v druhé polovině letošního roku nabídnuta všem policejním ředitelstvím v České republice. Filmy učí pracovníky škol základní postupy, jak se zachovat při útoku ozbrojené či agresivní osoby. Celosvětová strategie: Uteč - Skryj se -  Bojuj je ve filmech metodicky přizpůsobená českému školnímu prostředí. Filmy jsou natočeny s žáky základní a studenty střední školy a záměrně jsou tematicky koncipovány do pěti samostatných dílů.

Předzvěstí dnes představovaných filmů bylo vytvoření informačních a osvětových materiálů pro zaměstnance škol ve formátu karet USB a první pomoci či souhrnného informačního leporela. V roce 2018 realizátoři projektu navázali spolupráci se zahraničními kolegy (policisty) ze Slovenska, Rakouska a Německa. Získali tak hodnotné praktické zkušenosti z realizace obdobných preventivních akcí v zahraničí a společně se svými tříletými poznatky tyto informace zúročili v metodických filmech. 

V loňském roce se tým rozhodl vytvořit interaktivní metodiku pro rozšíření školení v této oblasti a ve spolupráci s Jihočeskou televizí a.s. zpracoval a připravil scénáře instruktážně metodických filmů. V prostorách Základní školy Bezdrevská České Budějovice a Obchodní akademie v Písku natočil pět samostatných, ale tématem propojených filmů určených k výuce zaměstnanců škol. 

Filmy velmi sugestivně a zároveň fundovaně seznamují zaměstnance škol se strategií USB - tzn. taktikou „Uteč, Skryj se, nebo Bojuj. S touto novou interaktivní metodikou, která klade důraz na použitelné postupy v českém prostředí a českých školách, budou již v letošním roce a následujících letech dál policisté vzdělávat zaměstnance jihočeských základních i středních škol na které zatím v projektu nepřišla řada. Cílem těchto aktivit by mělo být proškolení všech jihočeských škol v horizontu několika let. Současný tým projektu sestaví a vyškolí tzv. mikro týmy pro jednotlivé okresy Jihočeského kraje. Pomocí filmů plánují realizátoři projektu proškolit více škol za výrazně kratší dobu. Uplynuté tři roky ukázaly, že téma je velmi aktuální i důležité a zájem škol o tuto problematiku zdaleka přesahuje školicí možnosti stávajícího sedmnáctičlenného týmu. Instruktážně metodické filmy, které jsou dnes představovány mediím i veřejnosti, jsou řešením tohoto kapacitního problému. 

Ještě krátce k historii, projekt „Ozbrojený útočník ve škole“ je rozsáhlým souborem preventivních opatření, jejichž hlavním cílem je snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školním prostředí, zvýšení schopnosti všech zaměstnanců školy na tuto případnou krizovou situaci účinně i správně reagovat a zmírnit tak možné negativní dopady útoku. Toto vše jak v teoretické, tak i praktické rovině. Pro zapojenou školu projekt představuje účast na několika klíčových aktivitách jako je bezpečnostní audit či prohlídka školy, školení laické první pomoci, nácvik chování při útoku s teoretickou částí i modelovými situacemi a závěrečné vyhodnocení u kulatého stolu. 

V Jihočeském kraji je projekt realizován od roku 2016, zapojen je krajský úřad, jihočeská policie a zdravotnická záchranná služba. Projekt je od prvopočátku finančně podporován všemi partnery projektu a MV ČR. 

Projekt má od svého počátku vlastní stabilní realizační tým policejních specialistů a záchranářů. Hlavní koordinátorkou projektu je manažerka prevence kriminality Krajského úřadu Jihočeského kraje Mgr. Veronika Švehlová Bullová. 

Za uplynulé tři roky tým proškolil 2 453 zaměstnanců škol, do projektu se zapojilo 34 škol. Do dalších aktivit projektu se navíc zapojilo 646 osob. V rámci projektu se také podařilo uspořádat konference a odborná setkání na téma „Bezpečná škola“. Tolik pro připomenutí historie tohoto pilotního projektu.

Více o projektu na: https://utocnik.kraj-jihocesky.cz

 

20.03.2019 Bc. David Hocke