Návštěvnost Jihočeského kraje stále vzrůstá

Zájem turistů o návštěvu jižních Čech si stále udržuje rostoucí tendenci. Potvrzují to data z veřejné databáze Českého statistického úřadu (ČSÚ) sledující návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení. Téměř 1,7 milionů návštěvníků strávilo na jihu více než 4,5 milionů nocí, průměrně necelé 3 noci za pobyt. 

Údaje o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) za 4. kvartál minulého roku uzavřela celková čísla za celý rok 2023 s meziročním navýšením. V případě počtu hostů se jedná o více než 13% meziroční nárůst a v mezikrajském srovnání je Jihočeský kraj na 3. místě za Prahou a Jihomoravským krajem. V počtu přenocování je celkové meziroční navýšení na úrovni více než 6 % a mezi kraji je ten Jihočeský na 4. místě za Prahou, Karlovarským a Královéhradeckým krajem. 

Tento trend svědčí o rostoucím zájmu turistů o jedinečnou kulturu, historii a přírodní krásy našeho regionu. Klíčovým prvkem je také turistická infrastruktura v regionu pro uspokojení nároků návštěvníků. Kvalitní nabídka ubytovacích zařízení, restaurací a dalších služeb místních podnikatelů přispěla k pozitivnímu dojmu turistů a jejich návratu“, hodnotí výstupy Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje.

Celkový pozitivní výsledek za uplynulý rok byl dán především kontinuálním růstem počtu hostů i přenocování domácích návštěvníků, kteří tvoří přibližně tři čtvrtiny příjezdů. V rámci ČR je Jihočeský kraj druhou nejoblíbenější destinací mezi tuzemskými turisty, a to za Prahou. Čeští hosté zde strávili přes 3,6 milionu nocí. 

Co se týče zahraničí, návštěvníci ze sousedních zemí přijeli již ve větším počtu než před covidem. Vyšší návštěvnost než v roce 2019 mají Německo, Rakousko, Slovensko i Polsko. Potenciál je vidět právě v narůstajících počtech turistů z Polska, na které poslední roky JCCR svými kampaněmi intenzivně cílí“, upřesňuje náměstek hejtmana František Talíř. „Podobné je to i s Nizozemskem, jehož obyvatelé mají jižní Čechy na prvních příčkách svého cestovatelského seznamu.“ 

Naopak stále je velmi patrný úbytek vzdálených trhů, především asijské klientely (hlavně Čína, Japonsko), ale i hostů z USA a Ruska. Ve statistikách v podstatě zmizelo 155 tisíc asijských turistů z předcovidového období, nicméně pomalu se začínají navracet návštěvníci z Taiwanu a Jižní Koreji. 

Přestože se struktura zahraničních návštěvníků od covidu výrazně změnila, zaznamenala zahraniční návštěvnost 50% nárůst oproti roku 2022, což je zásluhou především právě blízkých trhů. 
 
1.    Ze zahraničních návštěvníků u nás přespávalo nejvíce hostů z těchto zemí:
1.    Německo – 272 000 nocí
2.    Rakousko – 92 000 nocí
3.    Slovensko – 81 000 nocí
4.    Nizozemsko – 68 000 nocí
5.    Tchaj-wan – 48 500 nocí
 
„Jižní Čechy se nadále stávají oblíbeným cílem nejen pro domácí návštěvníky, ale i pro vracející se zahraniční turisty, což má pozitivní dopad na místní ekonomiku a rozvoj turistické infrastruktury. Pro představu, pokud v rámci oficiálních statistik jeden člověk utratí průměrně dva tisíce korun na své dovolené, tak cestovní ruch přináší zisk cca devět miliard ročně,“ dodává Petr Soukup, ředitel JCCR.

13.02.2024 Bc. David Hocke