Náměstek hejtmana Pavel Hroch volal starostovi Doudleb Zdeňku Šmídovi: stali jste se Vesnicí roku Jihočeského kraje 2023

Doudleby na Českobudějovicku se staly Vesnicí roku Jihočeského kraje 2023. Tradiční dobrou zprávu i se srdečnou gratulací telefonoval náměstek hejtmana Pavel Hroch starostovi Zdeňku Šmídovi v pondělí 26. června. Pro obec s téměř pěti sty obyvateli se jedná o premiérový titul. V roce 2019 však již získaly Modrou stuhu a v 2022 pak Zelenou stuhu.

Moment překvapení se u starosty rázem proměnil ve velkou radost. „Ježíšmarjá, tak vám tedy za tuto radostnou zprávu moc děkuji. Stejně tak děkuji celé porotě, že ocenila naši práci. A nesmím zapomenout poděkovat také všem našim občanům a spolkům, kteří se na tomto úspěchu podíleli a určitě se postarají i o to, aby slavnostní vyhlášení výsledků v naší obci bylo opravdu hezké,“ sděloval své dojmy po telefonu Šmíd, který si prý musel na tu zprávu sednout. Za držitelem vítězné Zlaté stuhy obsadily stříbrnou příčku Svatá Maří na Prachaticku a bronz si odnesla obec Dubné na Českobudějovicku.

 

 

 

 

Do letošního 27. ročníku této soutěže se přihlásilo celkem 18 obcí. Z toho šest z Českobudějovicka, pět ze Strakonicka po dvou z Písecka, Prachaticka a Táborska, a jedna z Českokrumlovska.

 

Doudleby získaly titul za realizaci zásadních investičních a infrastrukturních projektů v obci, za environmentální výchovu mládeže a občanů ve spolupráci se základní a mateřskou školou a za udržování folklorních tradic Doudlebska spolu s bohatým společenským a kulturním životem v obci. S tím souvisí i podpora spolkové činnosti. První místo si Doudleby zasloužily také za začlenění dětí a mládeže do života vesnice a rozvíjení venkovské pospolitosti. V neposlední řadě pak za dlouhodobou koncepční práci v oblasti životního prostředí a péči o významné prvky historické krajiny. Vysazení alejí, vybudování ptačí stezky a založení květnaté loučky,“ vyjmenoval Hroch hlavní důvody, proč se letos rozhodla 11členná hodnotící komise právě pro tuto ves.

 

Podle náměstka hejtmana je i díky soutěži o Vesnici roku jihočeský venkov nejen stále krásnější, ale i kvalitním místem pro život a nikoli jen nějakým skanzenem. V souvislosti s tím Hroch připomněl, že letos uvolní kraj v rámci Programu na obnovu venkova 45 milionů korun.

 

Slavnostní vyhlášení Vesnice roku Jihočeského kraje je pak na programu 18. srpna ve vítězné obci – Doudlebech. Ta zároveň postupuje do celostátního finále, které se bude konat 16. září v Luhačovicích.

 


 

Přehled dalších ocenění:

 • Bílá stuha – za činnost mládeže 

Obec: Besednice, okres Český Krumlov

 • Modrá stuha – za společenský život

Obec: Chrášťovice, okres Strakonice

 • Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Obec: Truskovice, okres Strakonice

Odůvodnění: Za úzkou spolupráci obce s místními ovocnáři, zemědělci a potravináři. Rodinný a pospolitý ráz obce je podporován mnoha aktivitami místních zemědělců, ovocnářů a majitelů minipivovaru Hulvát, kteří zpracovávají ovoce, vyrábí mošty, punče, pálenky, masné a mléčné výrobky. Obec je součástí mimořádného krajinného prvku ovocných sadů, které patří do ovocnářské oblasti Chelčicko-Lhenicko.

 

Za promyšlené a efektivní zadržování vody v krajině rybničními soustavami v extravilánu obce.

 

 • Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí

Obec: Řepeč, okres Tábor

 

Odůvodnění: Mimořádné zapojení místních obyvatel do údržby veřejných prostranství a květinových výsadeb. Obec úzce spolupracuje s odborníky – arboristy při údržbě stromů. Významná výsadba alejí ve spolupráci s místním zemědělským družstvem.


Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích
Obec: Žabovřesky, okres České Budějovice


Odůvodnění: Dobrovolná práce spolků přispívá k lepšímu vzhledu místní části a je neodmyslitelnou součástí kulturního života obce.  


Inovativní obec

Obec: Ločenice, okres České Budějovice  

 

Odůvodnění: Za využívání alternativních zdrojů energie v obecních objektech, elektromobility, zapojení knihovny do automatizovaného knihovního systému, elektronickou úřední desku, významné úspory energie veřejného osvětlení díky výměně led svítidel.


Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova 


Kategorie A: Obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu
Obec: Dolní Bukovsko, okres České Budějovice – za obnovu kulturní památky Boží muka v místní části Sedlíkovice

Kategorie B: Obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby

Obec: Čepřovice, okres Strakonice – za rekonstrukci Kulturního domu 

Kategorie C: nové venkovské stavby

Obec: Buk, okres Prachatice za výstavbu kapličky v místní části Vyšovatka


Diplom za vesnickou knihovnu Jihočeského kraje 2023


Obec: Dubné, okres České Budějovice


Diplom za vzorné vedení obecní kroniky


Obec: Drahonice, okres Strakonice


Diplom za rozvíjení lidových tradic


Obec: Opařany, okres Tábor


Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci, Fulínova cena


Obec: Cehnice, okres Strakonice


 

Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce


Obec: Římov, okres České Budějovice


 

 

 

Čestná uznání

 • Branice – za podporu sociálního bydlení
 • Nerestce – za péči o rozsáhlé přírodní území v nivě řeky Skalice
 • Pražírna Drahonice – za zaměstnávání osob s handicapem
 • Mirka Dušáková – za obětavou a dlouhodobou práci při udržování lidových tradic a vedení dětské části Národopisného souboru Doudleban

Obce přihlášené do soutěže o Vesnici Jihočeského kraje roku 2023

 

Okres České Budějovice:

 • Dolní Bukovsko
 • Doudleby
 • Dubné
 • Ločenice
 • Římov
 • Žabovřesky

Okres Český Krumlov

 • Besednice

Okres Písek:

 • Branice
 • Nerestce

Okres Prachatice:

 • Buk
 • Svatá Maří

Okres Strakonice:

 • Cehnice
 • Čepřovice
 • Drahonice
 • Chrášťovice
 • Truskovice

Okres Tábor:

 • Opařany
 • Řepeč
26.06.2023 Bc. David Hocke