Kulatý stůl k projektu Kultura mezi Dunajem a Vltavou

Setkání u kulatého stolu  projektu Kultura mezi Dunajem a Vltavou proběhlo minulý týden v Linci za účasti významných osobností z politického, kulturního a turistického spektra. Aktéři diskutovali o možnosti spolupráce na kulturních aktivitách v Jižních Čechách a Horním Rakousku, jak v oblasti marketingu, tak ve výměně zkušeností nabídky kulturně-turistických produktů. 

V sále po celý čas rezonovalo téma Brückner-Smetana a jejich společné výročí 200 let od narození, které připadá na rok 2024. "Josef Anton Brückner byl rakouský hudební skladatel a varhaník. Našeho Bedřicha Smetanu jistě nemusím představovat. U obou skladatelů si v roce 2024 připomeneme 200 let od jejich narození. Rozhodli jsme se tedy tato dvě výročí spojit a připravit kulturní akce a obou stranách hranice, které tyto dva velikány připomenou," řekl náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro kulturu Pavel Hroch. 


Setkání bylo realizováno v rámci projektu „Kultura mezi Dunajem a Vltavou – konference“, číslo projektu KPF-01-325. Projekt je financován dotací z Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.

19.09.2022 Bc. David Hocke