Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Koncepce z oblasti výchovy, vzdělávání a sportu

Plán rozvoje sportu v Jihočeském kraji

Plán rozvoje sportu v Jihočeském kraji včetně příloh


Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji II

Soubory Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji II


Koncepční materiály do roku 2020 


 


 


Kontaktní osoby: