Jihočeský kraj uzavře spolupráci s ukrajinskou Mykolajivskou oblastí

Jihočeský kraj udělal další krok k rozšíření spolupráce s Ukrajinou. Hejtman Martin Kuba a jeho první náměstek František Talíř podepíší memorandum s Mykolajivskou oblastí. Obě strany se dohodly, že budou usilovat o rozvoj obchodu a investic, naváží kontakty a vazby v oblasti zdravotnictví, zemědělství, podnikání, dopravy, vzdělávání, kultury, cestovního ruchu, sociálních věcí a životního prostředí. Podpoří i navazování kontaktů a vzájemné setkávání veřejnosti obou stran.

V den, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu, jsem navrhl rozvázat spolupráci našeho kraje s ruskou Sverdlovskou oblastí. Teď přišel čas napsat další kapitolu a podepsat memorandum s Mykolajivskou oblastí na východě Ukrajiny. První oblastí, kterou ruští okupanti přes brutální bombardování nikdy nedobyli. Oblastí, která nyní zásadním způsobem pomáhá sousední oblasti Chersonské,“ konstatoval první náměstek Talíř.

Mykolajivská oblast je jednou z 24 samosprávných oblastí Ukrajiny. Rozkládá se v jižní části země při pobřeží Černého moře po obou březích dolního toku Jižního Buhu. „Tato oblast má rozsáhlý dopravní systém, dobře rozvinuté zemědělství a značný výrobní potenciál. Na území regionu se nachází čtyři námořní přístavy a jeden říční, které umožňují dodávat a přijímat zboží z celého světa. Je to pro naše regiony oboustranně zajímavá příležitost. Podpisem memoranda chceme říct, že jsme připraveni pomáhat dál. Ukrajina potřebuje přítele a jsem rád, že si podáme ruce,“ dodal hejtman Martin Kuba s tím, že Jihočeský kraj pomáhá Ukrajině již od samého začátku války.

Memorandum má pět hlavních bodů spolupráce. Představitelé obou regionů se dohodli, že: 
a)    spolu budou přímo komunikovat s cílem vytvořit úspěšné kontakty a vazby v oblasti zdravotnictví, zemědělství, podnikání, dopravy, vzdělávání, kultury, cestovního ruchu, sociálních věcí a životního prostředí.
b)    podpoří navazování kontaktů a vzájemné setkávání veřejnosti obou stran
c)      budou informovat příslušné subjekty, nebo organizace samospráv o postoupených dotazech, návrzích a žádostech
d)    budou na regionální úrovni spolupracovat při procesu postupné integrace Ukrajiny do Evropské unie.
e)    budou usilovat o rozvoj obchodu a investic mezi Jihočeským krajem a Mykolajivskou oblastí.

Návrh na podpis memoranda prošel radou kraje a ve čtvrtek 23. března ho schválilo i zastupitelstvo. „Zastupitelstvo Jihočeského kraje dnes schválilo můj návrh na podpis memoranda o naší spolupráci a já za to kolegům zastupitelům děkuji. Memorandum je pomyslným klíčem, který otevírá dveře pro dlouhodobou politickou i ekonomickou spolupráci našich regionů, našich obyvatel a našich firem,“ řekl první náměstek Talíř a dodal, že v podpoře Ukrajiny je nutné vytrvat. „Ukrajina brání nejen sebe, ale i nás. Zároveň musíme myslet dopředu, a i proto memorandum obsahuje bod o naší regionální spolupráci při postupné integraci Ukrajiny do EU. Věřím, že společná cesta Jihočeského kraje a Mykolajivské oblasti přinese mnoho dobrého. Dnes jsme na této cestě udělali první krok,“ uzavřel Talíř.
 

24.03.2023 Bc. David Hocke