Detail

VPS mezi městem Blatná a obcí Hajany na úseku přestupkové agendy
Číslo: 69/22
Datum schválení: 20.07.2022
Platnost: 05.08.2022
Účinnost: 05.08.2022
Poznámka: