Detail

Zásady pro zadávání veřejných zakázek JK a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi
Číslo: 5/20
Datum schválení: 09.04.2020
Platnost: 09.04.2020
Účinnost: 09.04.2020
Poznámka: